Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kcyni Spółka z o.o

Taryfy i opłaty

ZGKiM w Kcyni Spólka z o.o. informuje, że obecnie taryfy za wodę i ścieki zatwierdzane są przez organ regulacyjny, jakim jest Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie. Taryfy wchodzą w życie po upływie 7 dni od daty ogłoszenia ich przez organ regulacyjny

 

Decyzja o zatwierdzeniu taryfy pokaż

Załacznik do decyzji pokaż