Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kcyni Spółka z o.o

Nieruchomości zamieszkałe

Od 1 lipca 2013 r. mieszkańcy Gminy Kcynia korzystają z gminnego systemu gospodarowania odpadami, którego celem jest przede wszystkim upowszechnienie prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, zmniejszenie ilości składowanych odpadów na składowiskach poprzez kierowanie surowców wtórnych do odzysku a tym samym zmniejszenie  zanieczyszczenia środowiska.

 

Gminnym systemem gospodarowania odpadami zostali objęci właściciele nieruchomości zamieszkałych.

 

W związku z wprowadzeniem z dniem 1 lipca 2013r. nowych zasad odbierania odpadów komunalnych, Rada Miejska w Kcyni uchwaliła następujące uchwały:

 

 1.  UCHWAŁA Nr XXVIII/262/2012RADY MIEJSKIEJ W KCYNI z dnia 25 października 2012 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. pokaż
  2.    UCHWAŁA Nr XXVIII/263/2012 RADY MIEJSKIEJ W KCYNI z dnia 25 października 2012 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. pokaż
  3.    UCHWAŁA NR XXX/294/2012 RADY MIEJSKIEJ W KCYNI z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości, obowiązującej na terenie Gminy Kcynia. pokaż
  4.    UCHWAŁA NR XXX/295/2012 RADY MIEJSKIEJ W KCYNI z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. pokaż
  5.    UCHWAŁA Nr XXX/296/2012 RADY MIEJSKIEJ W KCYNI z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kcynia. pokaż
  6.    UCHWAŁA NR XXX/297/2012 RADY MIEJSKIEJ W KCYNI z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. pokaż
  7.    UCHWAŁA Nr XXXIII/320/2013 RADY MIEJSKIEJ W KCYNI z dnia 28 lutego 2013 r. zmieniająca regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kcynia. pokaż
  8.    UCHWAŁA Nr XXXIII/327/2013 RADY MIEJSKIEJ W KCYNI z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/297/2012 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. pokaż
  9.    UCHWAŁA Nr XXXVI/357/2013 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 25 kwietnia 2013 w sprawie zmiany uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. pokaż
  10.    UCHWAŁA NR XXXVI/356/2013 RADY MIEJSKIEJ W KCYNI z dnia 25 kwietnia 2013 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są zobowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy, za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych. pokaż
  11.    UCHWAŁA NR XXXVIII/376/2013 RADY MIEJSKIEJ W KCYNI z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/297/2012 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. pokaż
  12.    UCHWAŁA NR XXXVIII/377/2013 RADY MIEJSKIEJ W KCYNI z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi. pokaż
  13.    UCHWAŁA NR XXXVIII/385/2013 RADY MIEJSKIEJ W KCYNI z dnia 27 czerwca 2013 r. zmieniająca uchwałę Nr XXX/295/2012 z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. pokaż
  14.    UCHWAŁA NR XXXVIII/386/2013 RADY MIEJSKIEJ W KCYNI z dnia 27 czerwca 2013 r. zmieniająca uchwałę Nr XXX/294/2012 z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości, obowiązującej na terenie Gminy Kcynia. pokaż

 

Istnieją dwa sposoby gromadzenia odpadów komunalnych w nieruchomościach zamieszkałych:

 • selektywny– polegający na segregacji odpadów komunalnych według rodzaju na poszczególne frakcje np.: tworzywa sztuczne, makulaturę, szkło, odpady zielone
 • nieselektywny, zmieszany

 

Do gromadzenia i segregacji odpadów wykorzystywane są pojemniki i worki dostarczone przez naszą firmę.

Worki są oznaczone następującymi kolorami:

 

–        niebieskie  przeznaczone na papier i tekturę

 

–        żółte  przeznaczone na tworzywa sztuczne i metal

 

–        zielone przeznaczone na szkło

 

–        brązowe przeznaczone na odpady zielone

 

 

 

Worki są dostarczane mieszkańcom nieodpłatnie przez nasz Zakład w ilości niezbędnej do prawidłowej segregacji odpadów.  pokaż

 

Zgodnie z Uchwałą Nr XXVII/228/2016ustalono następujące stawki opłat za odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych:

– 30,00 zł/osobę miesięcznie za odbiór odpadów komunalnych niesegregowanych

– 17,50 zł/osobę miesięcznie za odbiór odpadów komunalnych segregowanych

 

 

Harmonogram

odbioru odpadów komunalnych segregowanych z terenu wiejskiego

TWORZYWA SZTUCZNE, SZKŁO, PAPIER, TEKTURA, ODPADY
ULEGAJĄCE BIODEGRADACJI

na rok 2019

 

 

I rejon wywozu

 

 

DZIEŃ TYGODNIA

Poniedziałek
 

TERMIN WYWOZU

21.01.2019, 18.02.2019, 25.03.2019, 15.04.2019, 27.05.2019, 24.06.2019, 22.07.2019, 26.08.2019, 23.09.2019, 21.10.2019, 25.11.2019, 16.12.2019.
 

SOŁECTWA

Karmelita, Stalówka, Dębogóra, Mechnacz, Łankowice, Sierniki, Nowa Wieś Notecka, Iwno, Kazimierzewo, Gromadno, Smogulecka Wieś, Józefkowo, Paulina, Weronika, Piotrowo, Kowalewko, Kowalewko Folwark

 

II rejon wywozu

 

 

DZIEŃ TYGODNIA

Wtorek
 

TERMIN WYWOZU

22.01.2019, 19.02.2019, 26.03.2019, 16.04.2019, 28.05.2019, 25.06.2019, 23.07.2019, 27.08.2019, 24.09.2019, 22.10.2019, 26.11.2019, 17.12.2019.
 

SOŁECTWA

Szczepice, Malice, Rozstrzębowo, Tupadły, Ujazd, Bąk, Sipiory, Studzienki, Zabłocie, Suchoręcz, Suchoręczek, Elizewo, Rzemieniewice

 

 

 

 

III rejon wywozu

DZIEŃ TYGODNIA Środa
 

TERMIN WYWOZU

23.01.2019, 20.02.2019, 27.03.2019, 17.04.2019, 29.05.2019, 26.06.2019, 24.07.2019, 28.08.2019, 25.09.2019, 23.10.2019, 27.11.2019, 18.12.2019.
 

SOŁECTWA

Chwaliszewo, Mieczkowo, Ludwikowo, Laskownica, Słupowiec, Słupowa, Dobieszewo, Dobieszewko, Rozpętek, Karolinowo, Miaskowo, Grocholin

 

 

IV rejon wywozu

 

DZIEŃ TYGODNIA

 

Czwartek

 

TERMIN WYWOZU

 

24.01.2019, 21.02.2019, 28.03.2019, 18.04.2019, 30.05.2019, 27.06.2019, 25.07.2019, 29.08.2019, 26.09.2019, 24.10.2019, 28.11.2019, 19.12.2019.

 

 

SOŁECTWA

Krzepiszyn, Mycielewo, Turzyn, Miastowice, Palmierowo, Głogowiniec, Żurawia, Włodzimierzewo, Dziewierzewo, Górki Zagajne, Górki Dąbskie, Żarczyn

 

 

 

* Właściciele nieruchomości zobowiązani są do udostępnienia worków w dniu odbioru odpadów poprzez wystawienie ich przed wejściem na posesję