Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kcyni Spółka z o.o

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o.

z siedzibą w Kcyni, ul. Nakielska 9

Z A P R A S Z A

do złożenia oferty na zadanie pn.:

„Dostawy oleju napędowego Eko-diesel do samochodów eksploatowanych przez

ZGKiM Spółka z o.o. w Kcyni”

1. Zaproszenie pobierz

2. Formularz ofertowy pobierz

3. Umowa pobierz

4. Ogłoszenie pobierz

 

 Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o.

z siedzibą w Kcyni, ul. Nakielska 9

Z A P R A S Z A

do złożenia oferty na zadanie pn.:

„Dostawa używanego specjalistycznego samochodu ciężarowego do wywozu odpadów „śmieciark”

Marki MAN typ TGS 26 6×2/Zoeller”

1. Zaproszenie (SIWZ) pobierz
2. Formularz ofertowy pobierz
3. Wykaz dostaw pobierz
4. Umowa dostawy śmieciarki pobierz
5.Oświadczenie o przynależności  pobierz
6. Oświadczenie wykonawcy pobierz
7. Ogłoszenie pobierz

 

 Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o.

z siedzibą w Kcyni, ul. Nakielska 9

Z A P R A S Z A

do złożenia oferty na zadanie pn.:

„Dostawy oleju napędowego Eko-diesel do samochodów eksploatowanych przez

ZGKiM Spółka z o.o. w Kcyni”

1. Zaproszenie pobierz

2. Formularz ofertowy pobierz

3. Umowa pobierz