Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kcyni Spółka z o.o

 Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o.

z siedzibą w Kcyni, ul. Nakielska 9

Z A P R A S Z A

do złożenia oferty na zadanie pn.:

„Dostawy oleju napędowego Eko-diesel do samochodów eksploatowanych przez

ZGKiM Spółka z o.o. w Kcyni”

1. Zaproszenie pobierz

2. Formularz ofertowy pobierz

3. Umowa pobierz

4. Protokół pobierz