Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kcyni Spółka z o.o

 Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o.

z siedzibą w Kcyni, ul. Nakielska 9

Z A P R A S Z A

do złożenia oferty na zadanie pn.:

„Dostawy oleju napędowego Eko-diesel do samochodów eksploatowanych przez ZGKiM Spółka z o.o. w Kcyni”

1. Zaproszenie pobierz

2. Formularz ofertowy pobierz

3. Umowa pobierz

 Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o.

z siedzibą w Kcyni, ul. Nakielska 9

Z A P R A S Z A

do złożenia oferty na zadanie pn.:

„Dostawy oleju napędowego Eko-diesel do samochodów eksploatowanych przez ZGKiM Spółka z o.o. w Kcyni”

1. Zaproszenie pobierz

2. Formularz ofertowy pobierz

3. Umowa pobierz

4. Zawiadomienie o wyborze ofety pokaż


Zapytanie ofertowe

dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30 000 euro
netto na ,,Dostawa używanego samochodu specjalnego – śmieciarki”

Zapytanie ofertowe pokaż

Załącznik nr. 1 pokaż

Załącznik nr. 2 pokaż

Załącznik nr. 3 pokaż

4. Zawiadomienie o wyborze ofety pokaż


Zapytanie ofertowe

dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30 000 euro
netto na ,,Dostawa używanego samochodu specjalnego – śmieciarki”

Zapytanie ofertowe pokaż

Załącznik nr. 1 pokaż

Załącznik nr. 2 pokaż

Załącznik nr. 3 pokaż