Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kcyni Spółka z o.o

Gospodarka odpadami
Bioodpady z zabudowy wielolokalowej 04-10.2021
BIOODPADY WIOSKI 2021- kurs dodatkowy 4-10.2021 (czwartek)
BIOODPADY WIOSKI 2021- 4-10.2021
Harmonogram odpady zmieszane teren wiejski 2021
Harmonogram odpady zmieszane teren wiejski 2021 (kurs dodatkowy)
Harmonogram odpady zmieszane miasto 2021
Harmonogram odpady selektywne+BIOODPADY WIOSKI 2021
Harmonogram odpady selektywne+BIOODPADY MIASTO 2021
Harmonogram objazdowy ZSEE i wielkogabar. 10.2021
Harmonogram-objazdowy-ZSEE-i-wielkogabar.-5.2021.doc

INFORMACJA

 

W myśl ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888), oraz zgodnie z regulaminem utrzymania czystości i porządku w gminie obowiązują zasady związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi.

 1. Od 1 maja 2020 r. wszyscy mieszkańcy Gminy Kcynia zobowiązani są do segregacji odpadów komunalnych.
 2. Główna zasada Jednolitego Systemu Segregacji Odpadów (JSSO) jest jedna – należy oddzielać surowce od odpadów, które nie nadają się do powtórnego przetworzenia. Jakie surowce oddzielamy? Są to: metale, opakowania wielomateriałowe i tworzywa sztuczne, papier tektura, a także opakowania szklane oraz bioodpady. Zbieranie osobno papieru, szkła, tworzyw sztucznych wraz z metalem, a także oddzielanie bioodpadów pozwala uzyskać najbardziej pełnowartościowe surowce do ponownego przetworzenia.
 3. Elementem ułatwiającym segregację śmieci są kolorowe worki. Każdy kolor pojemników lub worków przeznaczony jest na inny rodzaj odpadów. W całym kraju obowiązują worki w jednakowych barwach- wszystko za sprawą Rozporządzenia Ministra Środowiska. Przyjęło się że do niebieskich worków należy wrzucać papier, do żółtych –  plastik, opakowania wielomateriałowe i metal, do zielonych – szkło, do brązowych – odpady BIO a do kosza na śmieci – odpady zmieszane.

4. Informuje się o obowiązku przestrzegania kolorystyki worków do segregacji. Jest to wymógł prawny. Ponadto ułatwia pracę firmie odbierającej odpady komunalne oraz nie naraża mieszkańców na brak odbioru poszczególnych frakcji odpadów komunalnych.

5. Zakazuje się mieszania selektywnie zebranych odpadów komunalnych ze zmieszanymi odpadami komunalnymi odbieranymi od właścicieli nieruchomości oraz selektywnie zebranych odpadów komunalnych różnych rodzajów ze sobą.

 

 1. Wszelkie informacje można uzyskać w Referacie Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Nieruchomościami, ul. Dworcowa 8, pok. nr 3 tel. 52/589 37 45

 

KOMUNIKAT

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kcyni Sp. z o. o. przedstawia  laureatów konkursu ekologicznego „Segregacja to się opłaca Edycja VI 2018/2019”.

Konkurs objęty patronatem Europosła Janusza Zemke oraz Burmistrza Kcyni, organizowany przez ZGKiM w Kcyni Sp. z o. o.  po raz szósty.

Konkurs skierowany jest do dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych z terenu gminy Kcynia.

 • W konkursie brało udział 7 placówek oświatowych tj. 7 szkół podstawowych,
  (
  w poprzedniej edycji 9 placówek- 7 szkół podstawowych, 2 gimnazjum).
  Łącznie 1 134 uczniów.
 • Łącznie wszystkie placówki zebrały 9,607 Mg surowców wtórnych. W V edycji konkursu zebrano 10,799 Mg

 

I miejsce zajęła Szkoła Podstawowa im. Miłośników Przyrody w Laskownicy uzyskując
9 559,32 punktów, Dyrektor: Marzena Wessołowska, Koordynator w placówce  Anna Pachulska,

II miejsce zajęła Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Palmierowie uzyskując
5 710,38 punktów, Dyrektor: Jadwiga Olszak, Koordynator w placówce  Małgorzata Tracz,

III miejsce zajęła Szkoła Podstawowa im. Jana Czochralskiego w Kcyni  uzyskując
3 345,88 punktów, Dyrektor: Michał Poczobutt, Koordynator w placówce Barbara Sójko.

 

Wyróżnienia zostały przyznane:

 • klasę VII ze szkoły podstawowej w Laskownicy (15 uczniów) w roku szkolnym 2018/2019,
 • klasę II ze szkoły podstawowej w Sipiorach (4 uczniów) w roku szkolnym 2018/2019,
 • klasę VI ze szkoły podstawowej w Mycielewie (18 uczniów) w roku szkolnym 2018/2019,
 • klasę II ze szkoły podstawowej w Palmierowie (5 uczniów) w roku szkolnym 2018/2019,
 • klasę V ze szkoły podstawowej w Rozstrzębowie (12 uczniów) w roku szkolnym 2018/2019,
 • klasę III ze szkoły podstawowej w Dobieszewie (8 uczniów) w roku szkolnym 2018/2019,
 • klasę III a ze szkoły podstawowej w Kcyni (25 uczniów) w roku szkolnym 2018/2019.

 

 

 

Celem konkursu jest pobudzenie świadomości ekologicznej dzieci i młodzieży oraz zwrócenie uwagi uczniom jak duży wpływ wywiera człowiek na stan środowiska naturalnego. Praktyczne ćwiczenia z zakresu segregacji połączone z teorią przekazywaną na lekcjach, pozwalają na utrwalenie ekologicznych nawyków uczniów biorących udział w konkursie  oraz na popularyzację zasad segregacji odpadów wśród dzieci i młodzieży.

 

Za zdobycie trzech najwyższych wyników punktowych, szkołom przyznano nagrody finansowe:

 • – za zajęcie I miejsca czek o wartości 1 500,00 zł brutto– finansowany przez Burmistrza Kcyni,
 • – za zajęcie II miejsca czek o wartości 1 000,00 zł brutto-finansowany przez ZGKiM w Kcyni
  z o. o.,
 • – za zajęcie III miejsca czek o wartości 500,00 zł brutto-finansowany przez ZGKiM w Kcyni
  z o. o.

Nagrody rzeczowe dla  klas zostaną przekazane zostały poszczególnym koordynatorom konkursu
w  placówkach, do których uczęszczają wyróżnieni uczniowie.

Nagrody indywidualne dla każdego ucznia uczęszczającego do klasy, która brała najaktywniejszy udział w konkursie finansował Europoseł Janusz Zemke oraz ZGKiM w Kcyni Spółka z o. o.
87 najbardziej aktywnych uczniów zostało obdarowanych nagrodami rzeczowymi.

Koordynatorzy konkursu w placówkach oświatowych, również zostali wynagrodzeni za ciężką pracę w całym  roku szkolnym przy sprawowaniu pieczy nad przebiegiem konkursu. Każdy koordynator otrzymał nagrody rzeczowe.

 

Wszystkim laureatom serdecznie gratulujemy!

Dyplom za zdobycie I miejsca

Dyplom za zdobycie II miejsca

Dyplom za zdobycie III miejsca