Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kcyni Spółka z o.o

Kcynia, dnia 09.12.2019

 

 

 

Komunikat o awarii sieci wodociągowej
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kcyni Sp. z o.o. uprzejmie informuje, że w związku z naprawą awarii sieci wodociągowej, nastąpi  czasowa przerwa w dostawie wody w

dniu 10 grudnia br. w godzinach od 800 do usunięcia awarii.

Przerwa w dostawie wody obejmować będzie  mieszkańców miejscowości Tupadły.

Za powstałe utrudnienia przepraszamy.

 

Prezes Zarządu

ZGKiM w Kcyni Sp. z o.o.
Henryk Grobelny

Kcynia, dnia 01.10.2019

Komunikat o awarii sieci wodociągowej

 

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kcyni Sp. z o.o. uprzejmie informuje, że w związku z naprawą awarii sieci wodociągowej w Palmierowie, nastąpi  czasowa przerwa w dostawie wody w dniu 01 października br. w godzinach od 900 do usunięcia awarii.

Przerwa w dostawie wody obejmować będzie  mieszkańców domów Palmierowa oraz Głogowińca.

Za powstałe utrudnienia przepraszamy.

 

Prezes Zarządu

ZGKiM w Kcyni Sp. z o.o.

KOMUNIKAT

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kcyni Sp. z o.o. przedstawia  laureatów konkursu ekologicznego „Segregacja to się opłaca Edycja IV 2016/2017”.

Konkurs objęty patronatem Europosła Janusza Zemke oraz Burmistrza Kcyni, organizowany przez ZGKiM w Kcyni Sp. zo.o.  po raz czwarty.

Konkurs skierowany jest do dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych z terenu gminy Kcynia.

 • W konkursie brało udział 9 placówek oświatowych; 7 szkół podstawowych, 2 gimnazja,  (w poprzedniej edycji 9 placówek- 7 szkół podstawowych, 2 gimnazjum).
  Łącznie 919 uczniów.
 • Łącznie wszystkie placówki zebrały 4,988 Mg surowców wtórnych. W III edycji konkursu zebrano   8,131 Mg

I miejsce po raz trzeci zajęła Szkoła Podstawowa im. Miłośników Przyrody w Laskownicy uzyskując   6 387,78 punktów, Dyrektor: Marzena Wessołowska, Koordynator w placówce  Anna Pachulska,

II miejsce zajęła Szkoła Podstawowa w Mycielewie  uzyskując 2 889,09 punktów,
Dyrektor: Katarzyna Walasiewicz, Koordynator w placówce: Anna Pyszczyńska,

III miejsce zajęła Szkoła Podstawowa im. Jana Czochralskiego w Kcyni  uzyskując
1 957,64 punktów, Dyrektor: Michał Poczobutt, Koordynator w placówce Anna Wilczyńska.

Wyróżnienia zostały przyznane:

 • klasie II ze szkoły podstawowej w  Laskownicy (18 uczniów) w roku szkolnym 2016/2017, Koordynator w Placówce: Anna Pachulska,
 • klasie III ze szkoły podstawowej w  Sipiorach (8 uczniów) w roku szkolnym 2016/2017, Koordynator w Placówce: Julita Rybacka-Stróźyk,
 • klasie IV ze szkoły podstawowej w  Mycielewie (18 uczniów) w roku szkolnym 2016/2017, Koordynator w Placówce: Anna Pyszczyńska,
 • klasie VI ze szkoły podstawowej w Palmierowie (15 uczniów) w roku szkolnym 2016/2017, Koordynator w Placówce: Małgorzata Tracz,
 • klasie II ze szkoły podstawowej w Rozstrzębowie (11 uczniów) w roku szkolnym 2016/2017, Koordynator w Placówce: Paulina Grzechnik,
 • klasie VI ze szkoły podstawowej w Dobieszewie (9 uczniów) w roku szkolnym 2016/2017, Koordynator w Placówce: Alina Dulka,
 • klasie  I B  ze szkoły podstawowej w Kcyni (9 uczniów) w roku szkolnym 2016/2017, Koordynator w Placówce: Anna Wilczyńska,
 • klasie I z gimnazjum w Chwaliszewie (26 uczniów) w roku szkolnym 2016/2017, Koordynator w Placówce: Iwona Boncel-Bączkowska.

 

Celem konkursu jest pobudzenie świadomości ekologicznej dzieci i młodzieży oraz zwrócenie uwagi uczniom jak duży wpływ wywiera człowiek na stan środowiska naturalnego. Praktyczne ćwiczenia z zakresu segregacji połączone z teorią przekazywaną na lekcjach, pozwalają na utrwalenie ekologicznych nawyków uczniów biorących udział w konkursie  oraz na popularyzację zasad segregacji odpadów wśród dzieci i młodzieży.

Za zdobycie trzech najwyższych wyników punktowych, szkołom przyznano nagrody finansowe:

                      – za zajęcie I miejsca czek o wartości 1000,00 zł brutto– finansowany przez Burmistrza Kcyni,

                       – za zajęcie II miejsca czek o wartości 600,00 zł brutto-finansowany przez ZGKiM w Kcyni
Sp. zo.o.,

                      – za zajęcie III miejsca czek o wartości 400,00 zł brutto-finansowany przez ZGKiM w Kcyni Sp. zo.o.

Nagroda  finansowa dla Szkoły Podstawowej w Laskownicy za zajęcie pierwszego miejsca została przekazana przez Burmistrza Kcyni Pana Marka Szarugę 4 września 2017 r., podczas Uroczystości Rozpoczęcia Roku Szkolnego w niniejszej placówce oświatowej. Nagrody rzeczowe dla  klas zostaną przekazane poszczególnym koordynatorom konkursu w  placówkach, do których uczęszczają wyróżnieni uczniowie.

Nagrody indywidualne dla każdego ucznia uczęszczającego do klasy, która brała najaktywniejszy udział w konkursie finansował Europoseł Janusz Zemke, MBU Ubezpieczenia Reasekuracja reprezentowany przez Brokera Ubezpieczeniowego Pana Krzysztofa Sosnowskiego oraz ZGKiM
w Kcyni. 113 najbardziej aktywnych uczniów zostało obdarowanych nagrodami rzeczowymi
m.in. długopisy, kubki, opaski na rękę, bidony, kompasy, plecaki oraz ulotki z zasadami poprawnej segregacji odpadów.

Koordynatorzy konkursu w placówkach oświatowych, również zostali wynagrodzeni za ciężką pracę w całym  roku szkolnym przy sprawowaniu pieczy nad przebiegiem konkursu. Każdy koordynator otrzymał nagrody rzeczowe.

Wszystkim laureatom serdecznie gratulujemy!

 


 

 

 

 

 


 

 

ZGKiM w Kcyni na zlecenie Gminy Kcynia od dnia dzisiejszego, tj. 16 sierpnia br. (środa) realizuje zadanie inwestycyjne pn.„Remont chodnika na ul. Szewskiej w Kcyni”. W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego kwota, za którą ZGKiM wykona zadanie to 170.241,46 zł. Powstanie nowy chodnik z kostki polbrukowej, nowy krawężnik, a także odwodnienia liniowe. Długość chodnika to blisko 300 metrów bieżących (odcinek od pl. Czochralskiego do skrzyżowania z ul. Klasztorną).

Uwaga mieszkańcy i użytkownicy drogi!

W związku z remontem chodnika wprowadza się następujące zmiany w komunikacji:

I etap: zamknięcie odcinka ul. Szewskiej od ul. Klasztornej do parkingu za Urzędem Miejskim w Kcyni,

II etap: zamknięcie odcinka ul. Szewskiej od parkingu za Urzędem Miejskim do skrzyżowania z ul. Podgórną,

III etap: zamknięcie odcinka ul. Szewskiej od skrzyżowania z ul. Podgórną do Placu Czochralskiego.

Warto w tym miejscu przypomnieć, że pracownicy ZGKiM w lipcu na odcinku ponad 165 metrów na ul. Dworcowej wymienili wodociąg wraz z uzbrojeniem na odcinku od ronda do wiaduktu. Często dochodziło w tym miejscu do awarii. Ułożenie fragmentu wodociągu i nawiązanie do już wcześniej ułożonego na ul. Dworcowej jest zakończeniem etapu modernizacji sieci wodociągowej w tym terenie miasta. Była to inwestycja ZGKiM, w ramach której odtworzono także chodnik na tym odcinku o pow. 300 m2 . Ponadto ZGKiM zakończył także budowę chodnika w Iwnie o pow. 170 m2