Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kcyni Spółka z o.o

KONTAKT

 

Prezes Zarządu
Henryk Grobelny
henryk.grobelny@zgkimkcynia.pl
tel. 667-661-781

Sekretariat
sekretariat@zgkimkcynia.pl
tel/fax. 52/589-37-57

Główna Księgowa
Anna Napierała
anna.napierala@zgkimkcynia.pl
tel. 052/589-37-57 wew. 220

Z-ca Głównego Księgowego 
Justyna Bałka
justyna.balka@zgkimkcynia.pl
tel. 052/589-37-57 wew. 222

Główny Inżynier
Natalia Hodana
natalia.hodana@zgkimkcynia.pl
tel. 665–708-482

Kierownik działu administracyjnego 
Anna Królczyk
anna.krolczyk@zgkimkcynia.pl
tel. 534-337-788

Kierownik Pionu Zakładu Usług Komunalnych, Usługi pogrzebowe
Jerzakowski Edmund
edmund.jerzakowski@zgkimkcynia.pl
tel. 667-661-356 ( telefon czynny całą dobę)

Kierownik Pionu ds. Budownictwa i Remontów 
Ryszard Grabowski
ryszard.grabowski@zgkimkcynia.pl
tel. 667-661-782

Kierownik Pionu ds. Wodociągów i Kanalizacji
Piotr Jaszak
piotr.jaszak@zgkimkcynia.pl
tel. 667-511-784

Kierownik Pionu ds. technicznego utrzymania
Sebastian Dalka
tel. 884-033-339

Starszy Specjalista ds. oczyszczalni ścieków
Mirosława Pawlak – Szablewska
miroslawa.szablewska@zgkimkcynia.pl

Specjalista ds. rozliczeń wody i ścieków 
Magdalena Bugaj
magdalena.bugaj@zgkimkcynia.pl
tel. 731 866 665

Starszy Specjalista ds. administrowania siecią informatyczną + inkasent
Michał Chmura
michal.chmura@zgkimkcynia.pl
tel. 052/589-37-57 wew 450

PSZOK
Tomasz Soja
tomasz.soja@zgkimkcynia.pl
tel. 691-736-441