Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kcyni Spółka z o.o

Wywóz nieczystości płynnych

ZGKiM w Kcyni Spółka z o.o. proponuje Państwu skorzystanie z usług w zakresie wywozu nieczystości płynnych

prowadzonych na terenie gminy Kcynia.

Zamówienia można składać osobiście w biurze ZGKiM w Kcyni ul. Nakielska 9 od poniedziałku do piątku w godzinach  od 7-15 lub telefonicznie pod numerem:

(52) 589 – 37 – 57

mobile: +48 667 661 356

 

ZARZĄDZENIE   Nr 6/2012

Prezesa zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kcyni    Spółka z o.o. z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie wysokości opłat za wywóz nieczystości płynnych. (pokaż)