Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kcyni Spółka z o.o

Wysokość cen opłat za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki pokaż

Uchwała Rady Miejskiej XXIII/191/2016 (pokaż)

Uchwała Nr LI/477/2014 pokaż

Uchwała XXXVII/371/2013 pokaż

Uchwała XXIII_215_2012-1 pokaż

Uchwała XXIII_209_2012 pokaż

 

Uchwała Nr IX/66/2011 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za wodę i za ścieki wprowadzane do urządzeń komunalnych Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kcyni Spółka z o.o. oraz w sprawie ustalenia… pokaż