Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kcyni Spółka z o.o

  1. Budowa sieci wodociągowych i kanalizacyjnych
  2. Budowa przyłączy do sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej
  3. Udrażnianie wewnętrznych instalacji kanalizacji sanitarnej
  4. Wykonawstwo wewnętrznych instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych
  5. Usuwanie awarii wewnętrznych instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych
  6. Projektowanie podłączeń do sieci wod.-kan.
  7. Wykonywanie ekspertyz instalacji wod.-kan.