Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kcyni Spółka z o.o

Produkcja wody

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kcyni Sp. z o. o. w celu zaopatrzenie ludności w wodę korzysta z trzech Stacji Uzdatniania Wody zlokalizowanych w miejscowościach Kcynia, Żurawia i Smogulecka Wieś. Miejscowości do których dociera woda z poszczególnych stacji:

– SW Kcynia: Kcynia, Tupadły, Grocholin (część), Karmelita, Stalówka;

– SW Smogulecka Wieś: Smogulecka Wieś, Mieczkowo, Chwaliszewo, Laskownica;

– SW Żurawia: Żurawia, Włodzimierzewo, Palmierowo, Głogowiniec.

 

Ujęcie wody w Kcyni

W skład ujęcia wody znajdującego się na terenie Kcyni wchodzą trzy studnie głębinowe – dwie trzeciorzędowe (1T i 2T), które zostały wykonane w 1987 roku oraz jedna czwartorzędowa (1a) wykonana w 1975 roku. W 1997 roku dokonano pogłębienia studni 2T.  Natomiast w chwili obecnej studnia 1a jest wyłączona z eksploatacji i pozostaje otworem rezerwowym. Stacja uzdatniania wody oraz studnia nr 1T znajdują się przy ul. Nakielskiej, na terenie Zakładu, natomiast studnie nr 2T oraz 1a zlokalizowane są przy ul. Tupadzkiej.

W skład stacji wodociągowej wchodzi: 

– pomieszczenie socjalne

– pomieszczenie biurowe

– hala technologiczna, w której znajdują się: zestaw hydroforowy, odżelaziacze i odmanganiacze,

– pomieszczenie chlorowni z systemem dozowania podchlorynu

– pomieszczenie techniczne sterowni elektrycznej

– pomieszczenie z agregatem prądotwórczym

– dwie studnie głębinowe

Długość sieci wodociągowej na terenie m. Kcynia wynosi 25 396,0 mb.

 

Ujęcie wody w Smoguleckiej Wsi

Stacja uzdatniania wody Smogulecka Wieś położona jest w odległości 11 km w kierunku północno-zachodnim od miasta Kcyni, przy trasie Kcynia – Wyrzysk. Stacja ta powstała w 1971r. jako ujęcie wodociągowe Zakładu Rolnego Smogulecka Wieś wchodzącego w skład Państwowego Gospodarstwa Rolnego w Chwaliszewie. Początkowo stacja pracowała z jedną studnią głębinową o głębokości 73 m. W roku 1975 nawiercono drugą studnię o głębokości 72 m. W budynku zainstalowane były 2 odżelaziacze oraz hydrofor średnicy 1500 mm i pojemności V=4,5 m3. Stacja zaopatrywała w wodę Smogulecką Wieś. W 2010 roku oddano do eksploatacji nową stację uzdatniania wody. Rozbudowa obejmowała wykonanie nowego budynku stacji uzdatniania wody wraz z zastosowaniem  nowoczesnych urządzeń.

W skład Hydroforni wchodzi: 

– pomieszczenie socjalne

– pomieszczenie biurowe

– hala technologiczna, w której znajdują się: zestaw hydroforowy, odżelaziacze, odmanganiacze

– pomieszczenie chlorowni z systemem dozowania podchlorynu

– pomieszczenie z agregatem prądotwórczym

– dwa zbiorniki na wodę, o pojemności 100 m3 każdy

Stacja powstała w ramach projektu rozbudowy sieci wodociągowej, która ma obejmować następujące miejscowości: Józefkowo, Paulina, Kowalewko Folwark, Weronika, Piotrowo, Ludwikowo, Laskownica, Nowa Wieś, Mieczkowo, Smogulecka Wieś, Chwaliszewo, Sipiory, Studzienki-Jeziornica, Zaborze i Wisławica. Zasięg sieci umożliwi dostawę wody do 439 gospodarstw a jej długość wyniesie 47 km.

Nowa sieć wodociągowa w oparciu o koncepcję oraz projekt wodociągowania Doliny Nadnoteckiej doprowadzona jest obecnie do wsi Mieczkowo, Laskownica, Smogulecka Wieś oraz Chwaliszewo. Jej długość wynosi 16 481,0 mb.  W kolejnych latach zaplanowana jest budowa następnych odcinków sieci wodociągowej do pozostałych miejscowości.

 

Ujęcie wody w Żurawi

Ujęcie wody znajduje się po zachodniej stronie drogi dojazdowej do m. Żurawia, łączącej wieś z trasą Kcynia-Wągrowiec. Ujęcie znajduje się pośród zabudowań gospodarskich po byłym PGR, od strony północnej znajdują się pozostałości parku. Przedmiotowe ujęcie wody bazuje na dwóch studniach wierconych, położonych we wspólnym ogrodzeniu. Studnia nr 1 została wykonana 1 1969 roku (w 1988 roku przeszła remont) natomiast studnia nr 2 wykonana została w roku 1974.

W skład stacji wodociągowej wchodzi: 

– hala technologiczna, w której znajdują się: dwa zbiorniki hydroforowe, odżelaziacze

– studnia głębinowa