Strona główna

Kcynia, dnia 30.03.2017

 

 

 

Zawiadomienie o czasowej przerwie w dostawie wody

 dla odbiorców wody ze Stacji Wodociągowej w Kcyni 

 

 

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kcyni Sp. z o.o. uprzejmie informuje, że w związku z pracami na sieci wodociągowej w obrębie budowanego ronda, mogą wystąpić czasowe przerwy w dostawie wody w dniu 31 marca, to jest w czwartek, w godzinach od 900 do odwołania.

Przerwy w dostawie wody obejmować będą mieszkańców ul. Ceglanej, Dworcowej od skrzyżowania z Ceglaną do wiaduktu, obejmą także ul. Nakielską i Tupadły.

Spadki ciśnienia wody mogą wystąpić w całej sieci wodociągowej zasilanej z Hydroforni w Kcyni.

Za powstałe utrudnienia przepraszamy.

 

Prezes Zarządu

ZGKiM w Kcyni Sp. z o.o.

 

Henryk Grobelny

 

 

 

 

 

Prezes Zarządu Spółki

Henryk Grobelny

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kcyni Spółka z o.o. przy ul. Nakielskiej 9, zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym przez SR w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000373820,Kapitał Zakładowy 1.476,800,00 PLN, NIP 558-000-14-89, REGON 340854204

 

Wojewodztwo Kujawsko-Pomorskie

E-mail:  sekretariat@zgkimkcynia.pl

 Konto bankowe Spółki

05 8166 0009 0011 0350 2000 0001

Przyjmowanie interesantów codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach od 7-15

Schemat organizacyjny pokaż

Regulamin organizacyjny pokaż

 

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kcyni Spółka z o.o. prowadzi

działalność w niżej wymienionych dziedzinach:

     1. zaopatrzenie ludności gminy Kcynia w wodę

     2. odprowadzanie i oczyszczanie ścieków

     3. zarządzanie budynkami

     4. wywóz nieczystości płynnych

     5. wywóz nieczystości stałych

     6. usługi budowlane

     7. usługi transportowe

     8. usługi pogrzebowe

Wykonane przez nas roboty cechuje dobra jakość, rozsądna cena, a przede wszystkim kompleksowość wykonywanych robót.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do współpracy i korzystania z naszych usług.

Pełna oferta usług naszego zakładu pokaż