Strona główna

KOMUNIKAT !!!

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kcyni Sp. o.o. uprzejmie informuje, że z powodu warunków technicznych przerwa w dostawie wody przy ul. Rynek, planowana na 14.08.2018 nastąpi w dniu 16.08.2018.

Za utrudnienia przepraszamy

 

 

KOMUNIKAT !!!

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kcyni Sp. z o.o. uprzejmie informuje, że

w dniu 14.08.2018r nastapi przerwa w dostawie wody na ul.Rynek z powodu awarii sieci wodociagowej, w godzinach  od 8:00-15:00.

Za utrudnienia przepraszamy

 

 

 

 

Prezes Zarządu Spółki

Henryk Grobelny

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kcyni Spółka z o.o. przy ul. Nakielskiej 9, zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym przez SR w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000373820,Kapitał Zakładowy 1.476,800,00 PLN, NIP 558-000-14-89, REGON 340854204

 

Wojewodztwo Kujawsko-Pomorskie

E-mail:  sekretariat@zgkimkcynia.pl

 Konto bankowe Spółki

05 8166 0009 0011 0350 2000 0001

Przyjmowanie interesantów codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach od 7-15

Schemat organizacyjny pokaż

Regulamin organizacyjny pokaż

 

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kcyni Spółka z o.o. prowadzi

działalność w niżej wymienionych dziedzinach:

     1. zaopatrzenie ludności gminy Kcynia w wodę

     2. odprowadzanie i oczyszczanie ścieków

     3. zarządzanie budynkami

     4. wywóz nieczystości płynnych

     5. wywóz nieczystości stałych

     6. usługi budowlane

     7. usługi transportowe

     8. usługi pogrzebowe

Wykonane przez nas roboty cechuje dobra jakość, rozsądna cena, a przede wszystkim kompleksowość wykonywanych robót.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do współpracy i korzystania z naszych usług.

Pełna oferta usług naszego zakładu pokaż