Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kcyni Spółka z o.o

 

 

Prezes Zarządu Spółki

Henryk Grobelny

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kcyni Spółka z o.o. przy ul. Nakielskiej 9, zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym przez SR w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000373820,Kapitał Zakładowy 1.623,500,00 PLNNIP 558-000-14-89REGON 340854204

Wojewodztwo Kujawsko-Pomorskie

E-mail: sekretariat@zgkimkcynia.pl

Konto bankowe Spółki

05 8166 0009 0011 0350 2000 0001

Przyjmowanie interesantów codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach od 7-15

Schemat organizacyjny pokaż

Regulamin organizacyjny pokaż

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kcyni Spółka z o.o. prowadzi

działalność w niżej wymienionych dziedzinach:

1. zaopatrzenie ludności gminy Kcynia w wodę

2. odprowadzanie i oczyszczanie ścieków

3. wywóz nieczystości płynnych

4. wywóz nieczystości stałych

5. usługi budowlane

6. usługi transportowe

Wykonane przez nas roboty cechuje dobra jakość, rozsądna cena, a przede wszystkim kompleksowość wykonywanych robót.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do współpracy i korzystania z naszych usług.

Pełna oferta usług naszego zakładu pokaż