Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kcyni Spółka z o.o

Budownictwo kubaturowe

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kcyni Spółka z o.o. prowadzi działalność ogólnobudowlaną w zakresie:

  1. Wykonawstwa:

–  robót remontowo – budowlanych

–  robót wykończeniowych (malarstwo, murarstwo, tynkarstwo)

–  więźby dachowej

–  robót dekarskich

–  posadzek

– robót rozbiórkowych

  1. Usług:

– nadzoru budowlanego

– kierowania robotami budowlanymi

– wykonywania kosztorysów inwestorskich

– usuwania i transportu materiałów zawierających azbest

– wypożyczania rusztowań zewnętrznych

 

Powyższe dotyczy budynków mieszkalnych, gospodarczych i użyteczności publicznej.

 

Przykładowe realizacje:

– budowa świetlicy wiejskiej w Grocholinie

  

– budowa toalety publicznej w Kcyni przy ul. Strażackiej

  

 

– przebudowa dachu świetlicy wiejskiej w Smoguleckiej Wsi