Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kcyni Spółka z o.o

Odśnieżanie

W okresie zimowym Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kcyni Spółka z o.o. świadczy usługi:

 

1. Odśnieżania:

– ulic i placów na terenie Kcyni

–  ciągów pieszych

–  dachów budynków

2. Usuwanie śliskówki poprzez posypywanie piaskiem i solą.

3. Wywożenie śniegu z terenu miasta.

 

Dysponujemy odpowiednim sprzętem do odśnieżania:
W okresie zimowym świadczymy usługi odśnieżania i usuwania zalegającego śniegu.
Posiadamy do tego odpowiedni sprzęt:
– ciągnik z pługiem                                               96,75 zł/mg

– pług wirnikowy                                                  342,60 zł/mg

– równiarka drogowa                                            130,00 zł/mg

 

Stawki te obowiązują do końca 2013 r.