Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kcyni Spółka z o.o

Zarządzanie wspólnotami

   

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kcyni Spółka z o.o. zajmuje się licencjonowanym zarządzaniem Wspólnot Mieszkaniowych. W ramach czynności związanych z zarządzaniem oferujemy pełną obsługę:

– administracyjną
– księgową
– techniczną
– prawną

Jako zarządca budynków mieszkalnych należących do Wspólnot Mieszkaniowych współdziałając z zarządem wspólnoty podejmujemy czynności w ramach zwykłego zarządu, realizując zadania związane z bieżącą działalnością wspólnot. 

 Zawieramy umowy na dostawę:

– energii
– wody i odprowadzania ścieków
– innych uslug związanych z nieruchomością wspólnot

 

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kcyni Spółka z o.o. jako zarządca Wspólnot Mieszkaniowych poleca swoje usługi w zakresie:

– sporządzania planów gospodarczych i finansowych
– realizacji uchwał wspólnot mieszkaniowych
– organizowaniem zebrań
– obsługi finansowo- księgowej
– realizacji planów remontowych

 

Wykaz Wspólnot Mieszkaniowych Zarządzanych przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kcyni Spólka z o.o. pokaż