Zarządzanie wspólnotami

  

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kcyni Spółka z o.o. zajmuje się licencjonowanym zarządzaniem Wspólnot Mieszkaniowych. W ramach czynności związanych z zarządzaniem oferujemy pełną obsługę:

 - administracyjną
 - księgową
 - techniczną
 - prawną

  Jako zarządca budynków mieszkalnych należących do Wspólnot Mieszkaniowych współdziałając z zarządem wspólnoty podejmujemy czynności w ramach zwykłego zarządu, realizując zadania związane z bieżącą działalnością wspólnot. 

 Zawieramy umowy na dostawę:

 - energii
 - wody i odprowadzania ścieków
 - innych uslug związanych z nieruchomością wspólnot

 

  Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kcyni Spółka z o.o. jako zarządca Wspólnot Mieszkaniowych poleca swoje usługi w zakresie:

 - sporządzania planów gospodarczych i finansowych
 - realizacji uchwał wspólnot mieszkaniowych
 - organizowaniem zebrań
 - obsługi finansowo- księgowej
 - realizacji planów remontowych

 

Wykaz Wspólnot Mieszkaniowych Zarządzanych przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kcyni Spólka z o.o. pokaż