Rada nadzorcza

Skład Rady Nadzorczej
1. Wojciech Pacewicz - Przewodniczący
2. Piotr Kozłowski - członek
3. Mieczysław  Malerowicz - członek

Zawiadomienie o posiedzeniu rady nadzorczej