Odśnieżanie

W okresie zimowym Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kcyni Spółka z o.o. świadczy usługi:

 

1. Odśnieżania:

    - ulic i placów na terenie Kcyni

   -  ciągów pieszych

   -  dachów budynków

2. Usuwanie śliskówki poprzez posypywanie piaskiem i solą.

3. Wywożenie śniegu z terenu miasta.

 

Dysponujemy odpowiednim sprzętem do odśnieżania:
W okresie zimowym świadczymy usługi odśnieżania i usuwania zalegającego śniegu.
Posiadamy do tego odpowiedni sprzęt:                                                                                                    
- ciągnik z pługiem                                               96,75 zł/mg

- pług wirnikowy                                                  342,60 zł/mg

- równiarka drogowa                                            130,00 zł/mg

 

Stawki te obowiązują do końca 2013 r.