Kontakt

Prezes Zarządu Spółki

Henryk Grobelny

kom: 667 661 781

e-mail: henryk.grobelny@zgkimkcynia.pl

 

 

Główny Księgowy

Anna Napierała

tel:(52) 589-37-57 wew. 220

e-mail: anna.napierala@zgkimkcynia.pl

 

Sekretariat

Anna Królczyk

tel.: (52) 589 37 57

fax.: (52) 589 37 57 wew. 201

e-mail: sekretariat@zgkimkcynia.pl

 

Główny Inżynier

Stefan Tulibacki

kom: 667 661 357

e-mail: stefan.tulibacki@zgkimkcynia.pl

 

Kierownik ds. Budownictwa i Remontów

Ryszard Grabowski

kom: 667 661 782

e-mail: ryszard.grabowski@zgkimkcynia.pl

 

Kierownik ds. Wodociągów,  Kanalizacji i  Oczyszczalni Ścieków

Piotr Jaszak

kom: 667 511 784

e-mail: piotr.jaszak@zgkimkcynia.pl

 

Kierownik Zakładu Usług Komunalnych

Edmund Jerzakowski

kom: 667 661 356

e-mail: edmund.jerzakowski@zgkimkcynia.pl

 

Z-ca Głównego Księgowego

Justyna Bałka

Te: 52/589-37-57 wew. 222

e-mail: justyna.balka@zgkimkcynia.pl

 

Starszy Specjalista ds. inwestycji i oczyszczalni scieków

Natalia Piskor

tel. 52 589 37 57 wew. 455

kom: 665-708-482

e-mail: natalia.piskor@zgkimkcynia.pl

 

Specjalista ds. rozliczania wody i ścieków

Magdalena Bugaj

Tel: 52/589-37-57 wew. 223

e-mail: magdalena.bugaj@zgkimkcynia.pl

 

Administrator sieci informatycznej

Michał Chmura

Tel: 52/589-37-57  wew. 450

e-mail: michal.chmura@zgkimkcynia.pl

 

Starszy Specjalista ds. segregacji i zagospodarowania odpadów

Magda Piergies

kom: 691-736-441

e-mail: magda.piergies@zgkimkcynia.pl

 

Specjalista ds. zagospodarowania odpadów

Agata Kasperska

Tel: 52/589-37-57 wew. 455

e-mail: agata.kasperska@zgkimkcynia.pl

 

Referent ds. zarządzania nieruchomościami i windykacji

Kornel Nowak

Tel: 52/589-37-57 wew. 221

e-mail: kornel.nowak@zgkimkcynia.pl