Kontakt

Prezes Zarządu Spółki

Henryk Grobelny

kom: 667 661 781

e-mail: henryk.grobelny@zgkimkcynia.pl

 

 

Główny Księgowy

Anna Napierała

tel:(52) 589-37-57 wew. 220

e-mail: anna.napierala@zgkimkcynia.pl

 

Sekretariat

Anna Królczyk

tel.: (52) 589 37 57

fax.: (52) 589 37 57 wew. 201

e-mail: sekretariat@zgkimkcynia.pl

 

 

Kierownik ds. Budownictwa i Remontów

Ryszard Grabowski

kom: 667 661 782

e-mail: ryszard.grabowski@zgkimkcynia.pl

 

Kierownik ds. Wodociągów i Kanalizacji

Piotr Jaszak

kom: 667 511 784

e-mail: piotr.jaszak@zgkimkcynia.pl

 

Kierownik Zakładu Usług Komunalnych

Edmund Jerzakowski

kom: 667 661 356

e-mail: edmund.jerzakowski@zgkimkcynia.pl

 

Z-ca Głównego Księgowego

Justyna Bałka

Te: 52/589-37-57 wew. 222

e-mail: justyna.balka@zgkimkcynia.pl

 

Głowny Inżynier

Natalia Hodana

tel. 52 589 37 57 wew. 455

kom: 665-708-482

e-mail: natalia.hodana@zgkimkcynia.pl

 

Specjalista ds. rozliczania wody i ścieków

Magdalena Bugaj

Tel: 52/589-37-57 wew. 223

e-mail: magdalena.bugaj@zgkimkcynia.pl

 

Administrator sieci informatycznej

Michał Chmura

Tel: 52/589-37-57  wew. 450

e-mail: michal.chmura@zgkimkcynia.pl

 

 

Specjalista ds. zagospodarowania odpadów komunalnych

Agata Kasperska

Tel: 52/589-37-57 wew. 455

e-mail: agata.kasperska@zgkimkcynia.pl

 

Referent ds. zarządzania wspólnotami

Kornel Nowak

Tel: 52/589-37-57 wew. 221

e-mail: kornel.nowak@zgkimkcynia.pl

 

Referent ds. windykacji

Ewelina Wożniak

Tel: 52/589-37-57 wew. 223

e-mail: ewelina.wozniak@zgkimkcynia.pl

 

Specjalista ds. oczyszczalni ścieków

Mirosława Szablewska

kom: 696-767-849

e-mail: miroslawa.szablewska@zgkimkcynia.pl

 

Administrator Danych Osobowych

Henryk Grobelny

kom: 667 661 781

e-mail: henryk.grobelny@zgkimkcynia.pl

 

Administrator systemu informatycznego

Michał Chmura

Tel: 52/589-37-57  wew. 450

e-mail: michal.chmura@zgkimkcynia.pl

 

Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Paweł Nowak

kom. 606 950 280