Jakość wody

Woda dostarczana z urządzeń pozostających w gestii Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kcyni Sp. z o. o. jest zgodna z parametrami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (z późn.zm.). Systematyczne badana prowadzone są przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Nakle nad Notecią w ramach monitoringu kontrolnego. Dodatkowo prowadzone są badania wody w ramach monitoringu przeglądowego przez akredytowane laboratorium.

Podstawowe parametry wody pobranej ze SW Kcynia:

- barwa                        5 mg/l Pt

- mętność        0,15 NTU

- żelazo                       <60,0 µg/l

- mangan         136 µg/l

 

Druki do pobrania:

Wniosek o wydanie informacji o jakości wody (link do pdf)