Gospodarka odpadami

  Informacje podstawowe i odpowiedzi
  Nieruchomości zamieszkałe
  Nieruchomości niezamieszkałe
  PSZOK

 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych segregowanych z terenu Miasta Kcynia 2018

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych segregowanych z terenu Gminy Kcynia 2018

Harmonogram wywozów nieczystości stałych z terenu Miasta  Kcynia na rok 2018

Harmonogram wywozów nieczystości stałych z terenu Gminy Kcynia na rok 2018

Harmonogram objazdowej zbiórki odpadów wielkogabarytowych i zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (maj 2018)

Harmonogram objazdowej zbiórki odpadów wielkogabarytowych i zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (październik 2018)

Ulotka_informacyjna. Najczęstszych błędów popełnianych podczas segregacji odpadów.

Objazdowa zbiórkę odpadów z folii rolniczej, ogrodniczej, worków typu big-bag oraz sznurka rolniczego 2016

 

 

 

 

KOMUNIKAT

 

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kcyni Spółka z o. o. uprzejmie informuje, że w okresie od 1 września 2017 roku do 31 sierpnia 2018 roku odbyła się piąta edycja konkursu ekologicznego „Segregacja to się opłaca”. Konkurs został objęty patronatem Europosła Janusza Zemke oraz Burmistrza Kcyni. W konkursie brało udział łącznie 920 uczniów, uczęszczających do 7 placówek oświatowych na terenie gminy Kcynia tj. 7 szkół podstawowych
i 1 gimnazjum.
Konkurs skierowany jest do dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych z terenu gminy Kcynia.

Celem konkursu jest pobudzenie świadomości ekologicznej dzieci i młodzieży oraz kształtowanie wśród nich trwałych nawyków przyczyniających się do dbałości o stan środowiska naturalnego. Praktyczne ćwiczenia z zakresu segregacji połączone z teorią przekazywaną na lekcjach pozwalają na podnoszenie świadomości ekologicznej
i odpowiedzialności za stan środowiska przyrodniczego uczestników. Ponadto konkurs organizowany jest w celu
popularyzacji zasad segregacji odpadów oraz przybliżenia uczniom podstawowych rodzajów surowców wtórnych wraz z mechanizmem ich powtórnego wykorzystania. W szerszym wymiarze wpływa na ograniczenie ilości surowców trafiających na składowiska odpadów oraz zachęcanie dzieci i młodzieży do podejmowania praktycznych działań na rzecz ochrony środowiska naturalnego.

 

Rodzaj surowca

Edycja V – rok szkolny 2017/2018

Edycja IV – rok szkolny 2016/2017

Edycja III – rok szkolny 2015/2016

Edycja II – rok szkolny 2014/2015

Edycja I – rok szkolny 2013/2014

PAPIER I TEKTURA

8 005,20

2 845,30

4 952,80

3 455,00

591,90

TWORZYWA SZTUCZNE

2 009,00

1 264,40

1 894,10

1 758,80

296,20

SZKŁO

771,20

859,70

1 416,00

939,50

208,20

ALUMINIUM

13,60

18,20

20,20

20,80

0,00

SUMA

10 799,00

4 987,60

8 283,10

6 174,10

1 096,30

 

 

 

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kcyni Sp. z o. o. przedstawia laureatów piątej edycji konkursu ekologicznego „Segregacja to się opłaca”:

I miejsce po raz pierwszy zajęła Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Palmierowie uzyskując 8 494,78 punktów, Dyrektor: Jadwiga Olszak, Koordynator w placówce Małgorzata Tracz,

II miejsce zajęła Szkoła Podstawowa im. Miłośników Przyrody w Laskownicy uzyskując
8 311,82 punktów, Dyrektor: Marzena Wessołowska, Koordynator w placówce Anna Pachulska,

III miejsce zajęła Szkoła Podstawowa im. Jana Czochralskiego w Kcyni uzyskując
5 274,18 punktów, Dyrektor: Michał Poczobutt, Koordynator w placówce Barbara Piątkowska.

 

Wyróżnienia zostały przyznane:

Za zdobycie trzech najwyższych wyników punktowych, szkołom przyznano nagrody finansowe:

 1. - za zajęcie I miejsca czek o wartości 1 000,00 zł brutto- finansowany przez Burmistrza Kcyni,

 2. - za zajęcie II miejsca czek o wartości 600,00 zł brutto-finansowany przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kcyni Spółka z o. o.,

 3. - za zajęcie III miejsca czek o wartości 400,00 zł brutto-finansowany przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kcyni Spółka z o. o.

 

 

 

 

Nagrody rzeczowe dla klas zostały przekazane poszczególnym koordynatorom konkursu
w placówkach, do których uczęszczają wyróżnieni uczniowie.
Nagrody indywidualne dla każdego ucznia uczęszczającego do klasy, która brała najaktywniejszy udział w konkursie finansował
m. in. Europoseł Janusz Zemke oraz ZGKiM w Kcyni Sp. z o. o. 85 najbardziej aktywnych uczniów
zostało obdarowanych nagrodami rzeczowymi m. in. atlasy, notesy, koszulki, lektury szkolne, breloczki, modele samolotów oraz kolorowanki.

Koordynatorzy konkursu w placówkach oświatowych, również zostali wynagrodzeni za ciężką pracę w całym roku szkolnym przy sprawowaniu pieczy nad przebiegiem konkursu. Każdy koordynator otrzymał nagrody rzeczowe.

 

Wszystkim laureatom serdecznie gratulujemy!

 

Dyplom za 1 miejsce pokaż

Czek za 1 miejsce pokaż

Dyplom za 2 miejsce pokaż

Czek za 2 miejsce pokaż

Dyplom za 3 miejsce pokaż

Czek za 3 miejsce pokaż


 

 


 

KOMUNIKAT

 

 

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kcyni Sp. z o.o. z wielką przyjemnością przedstawia  laureatów konkursu ekologicznego „Segregacja to się opłaca Edycja III 2015/2016”.

 

Konkurs objęty patronatem Europosła Janusza Zemke oraz Burmistrza Kcyni, organizowany przez ZGKiM w Kcyni Sp. zo.o.  po raz trzeci.

Konkurs skierowany jest do dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych z terenu gminy Kcynia.

 

I miejsce zajęła Szkoła Podstawowa im. Miłośników Przyrody w Laskownicy uzyskując   9 010,45 punktów, Dyrektor: Marzena Wessołowska, Koordynator w placówce  Anna Pachulska,

 

II miejsce zajęła Szkoła Podstawowa w Mycielewie  uzyskując 4906,25 punktów, Dyrektor: Katarzyna Walasiewicz, Koordynator w placówce: Anna Pyszczyńska,

 

III miejsce zajęła Szkoła Podstawowa im. Jana Czochralskiego w Kcyni  uzyskując 4 212,08 punktów, Dyrektor: Michał Poczobutt, Koordynator w placówce Jolanta Soja.

 

Wyróżnienia zostały przyznane:

 

 

Uczniowie, którzy uczęszczali do wyróżnionych klas odznaczyli się szczególnym zaangażowaniem w zbiórkę surowców wtórnych w ramach konkursu.

Nagrody  finansowe za zajęcie trzech najwyższych miejsc oraz dyplomy zostaną przekazane 14 października 2016 r., podczas obchodów Dnia Edukacji Narodowej. Nagrody rzeczowe dla  klas zostaną przekazane poszczególnym koordynatorom konkursu w  placówkach, do których uczęszczają wyróżnieni uczniowie.

Nagrody indywidualne dla każdego ucznia uczęszczającego do klasy, która brała najaktywniejszy udział w konkursie finansował Europoseł Janusz Zemke oraz ZGKiM w Kcyni. Uczniowie zostali obdarowani m.in: pendrivami, długopisami, plecakami, kubkami, smyczami, grami domino oraz ulotkami z zasadami poprawnej segregacji odpadów.

Koordynatorzy konkursu w placówkach oświatowych, również zostali wynagrodzeni za ciężką pracę w całym  roku szkolnym przy sprawowaniu pieczy nad przebiegiem konkursu. Każdy koordynator otrzymał nagrody rzeczowe.

 

Wszystkim laureatom serdecznie gratulujemy!

 

 

KOMUNIKAT

 

W związku ze zbliżającym się terminem objazdowej zbiórki odpadów z folii rolniczej, ogrodniczej oraz worków typu big-bag, Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kcyni Spółka z o.o. przypomina harmonogram zbiórki.

Zbiórka na terenie Gminy Kcynia odbędzie się w terminie od 19 czerwca do 23 czerwca 2017 r. w godzinach od 7.00-15.00.

 

HARMONOGRAM ZBIÓRKI

 

DATA

DZIEŃ TYGODNIA

REJONY

19.06.2017

PONIEDZIAŁEK

Karmelita, Stalówka, Dębogóra, Mechnacz, Łankowice, Sierniki, Nowa Wieś Notecka, Iwno, Kazimierzewo, Gromadno, Smogulecka Wieś, Józefkowo, Paulina, Weronika, Piotrowo, Kowalewko, Kowalewko Folwark

20.06.2017

WTOREK

Szczepice, Malice, Rozstrzębowo, Tupadły, Ujazd, Bąk, Sipiory, Studzienki, Zabłocie, Suchoręcz, Suchoręczek, Elizewo, Rzemieniewice

 

21.06.2017

ŚRODA

Chwaliszewo, Mieczkowo, Ludwikowo, Laskownica, Słupowiec, Słupowa, Dobieszewo, Dobieszewko, Rozpętek, Karolinowo, Miaskowo, Grocholin

 

22.06.2017

CZWARTEK

Krzepiszyn, Mycielewo, Turzyn, Miastowice, Palmierowo, Głogowiniec, Żurawia, Włodzimierzewo, Dziewierzewo, Górki Zagajne, Górki Dąbskie, Żarczyn

 

23.06.2017

PIĄTEK

Miasto Kcynia

 

 

Przypominamy, że pracownicy ZGKiM sp. zo.o. odbierać będą odpady z folii rolniczej od gospodarstw, które zgłosiły potrzebę odbioru na liście przygotowanej przez Urząd Miejski, dostarczonej Sołtysom Wsi wraz z kurendą.

Prosimy by odpady do odbioru  przygotować w sposób ograniczający ich powierzchnię (związanie sznurkiem, umieszczenie w zbiorczym opakowaniu np. big-bag) w celu ułatwienia transportu.

 

ZGKiM w Kcyni Sp. z o.o. informuje, iż będzie wystawiać zainteresowanym Kartę Przekazania Odpadu- dokument potwierdzający przekazanie odpadu zgodnie z obowiązującym prawem. KPO wydana będzie wPSZOK na ul. Dworcowej 15 w Kcyni (wjazd od ul. Nakielskiej-GS) po dostarczeniu przez Wnioskującego niżej wymienionych danych:

Prosimy o zabranie pieczątki

 

KOMUNIKAT

 

W związku ze zbliżającym się terminem objazdowej zbiórki odpadów z folii rolniczej, ogrodniczej, worków typu big-bag oraz sznurka rolniczego, Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kcyni Spółka z o.o. przypomina harmonogram zbiórki.

Zbiórka na terenie Gminy Kcynia odbędzie się w terminie od 13 czerwca do 17 czerwca 2016 r. w godzinach od 7.00-15.00.

 

HARMONOGRAM ZBIÓRKI

 

DATA

DZIEŃ TYGODNIA

REJONY

13.06.2016

PONIEDZIAŁEK

Karmelita, Stalówka, Dębogóra, Mechnacz, Łankowice, Sierniki, Nowa Wieś Notecka, Iwno, Kazimierzewo, Gromadno, Smogulecka Wieś, Józefkowo, Paulina, Weronika, Piotrowo, Kowalewko, Kowalewko Folwark

14.06.2016

WTOREK

Szczepice, Malice, Rozstrzębowo, Tupadły, Ujazd, Bąk, Sipiory, Studzienki, Zabłocie, Suchoręcz, Suchoręczek, Elizewo, Rzemieniewice

 

15.06.2016

ŚRODA

Chwaliszewo, Mieczkowo, Ludwikowo, Laskownica, Słupowiec, Słupowa, Dobieszewo, Dobieszewko, Rozpętek, Karolinowo, Miaskowo, Grocholin

 

16.06.2016

CZWARTEK

Krzepiszyn, Mycielewo, Turzyn, Miastowice, Palmierowo, Głogowiniec, Żurawia, Włodzimierzewo, Dziewierzewo, Górki Zagajne, Górki Dąbskie, Żarczyn

 

17.06.2016

PIĄTEK

Miasto Kcynia

 

 

Przypominamy, że pracownicy ZGKiM sp. zo.o. odbierać będą odpady z folii rolniczej od gospodarstw, które zgłosiły potrzebę odbioru na liście przygotowanej przez Urząd Miejski, dostarczonej Sołtysom Wsi wraz z kurendą.

Prosimy by odpady do odbioru  przygotować w sposób ograniczający ich powierzchnię (związanie sznurkiem, umieszczenie w zbiorczym opakowaniu np. big-bag) w celu ułatwienia transportu.

 

ZGKiM w Kcyni Sp. z o.o. informuje, iż będzie wystawiać zainteresowanym Kartę Przekazania Odpadu- dokument potwierdzający przekazanie odpadu zgodnie z obowiązującym prawem. KPO wydana będzie wPSZOK na ul. Dworcowej 15 w Kcyni (wjazd od ul. Nakielskiej-GS) po dostarczeniu przez Wnioskującego niżej wymienionych danych:

Prosimy o zabranie pieczątki

KOMUNIKAT 

 

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kcyni Sp. z o.o. organizuje objazdową zbiórkę odpadów z folii rolniczej, ogrodniczej, worków typu big-bag oraz sznurka rolniczego.

Zbiórka na terenie Gminy Kcynia odbędzie się w terminie od 13 czerwca do 17czerwca 2016 r. w godzinach od 7.00-15.00.

Odpady do odbioru  należy przygotować w sposób ograniczający ich powierzchnię (związanie sznurkiem, umieszczenie w zbiorczym opakowaniu np. big-bag), w celu ułatwienia transportu.

ZGKiM w Kcyni Sp. z o.o. informuje, iż będzie wystawiać zainteresowanym Kartę Przekazania Odpadu- dokument potwierdzający przekazanie odpadu zgodnie z obowiązującym prawem. KPO wydana będzie w PSZOK na ul. Dworcowej 15 w Kcyni (wjazd od ul. Nakielskiej-GS) po dostarczeniu przez Wnioskującego niżej wymienionych danych:

 

Prosimy o zabranie pieczątki

 

HARMONOGRAM ZBIÓRKI

 

 

DATA

DZIEŃ TYGODNIA

REJONY

13.06.2016

PONIEDZIAŁEK

Karmelita, Stalówka, Dębogóra, Mechnacz, Łankowice, Sierniki, Nowa Wieś Notecka, Iwno, Kazimierzewo, Gromadno, Smogulecka Wieś, Józefkowo, Paulina, Weronika, Piotrowo, Kowalewko, Kowalewko Folwark

 

14.06.2016

WTOREK

Szczepice, Malice, Rozstrzębowo, Tupadły, Ujazd, Bąk, Sipiory, Studzienki, Zabłocie, Suchoręcz, Suchoręczek, Elizewo, Rzemieniewice

 

15.06.2016

ŚRODA

Chwaliszewo, Mieczkowo, Ludwikowo, Laskownica, Słupowiec, Słupowa, Dobieszewo, Dobieszewko, Rozpętek, Karolinowo, Miaskowo, Grocholin

 

16.06.2016

CZWARTEK

Krzepiszyn, Mycielewo, Turzyn, Miastowice, Palmierowo, Głogowiniec, Żurawia, Włodzimierzewo, Dziewierzewo, Górki Zagajne, Górki Dąbskie, Żarczyn

 

17.06.2016

PIĄTEK

Miasto Kcynia

Szczegółowe informacje dotyczące objazdowej zbiórki można uzyskać u  Sołtysów Wsi

KOMUNIKAT 

 

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kcyni Sp. z o.o. organizuje objazdową zbiórkę odpadów z folii rolniczej, ogrodniczej, worków typu big-bag oraz sznurka rolniczego.

Zbiórka na terenie Gminy Kcynia odbędzie się w terminie od 13 czerwca do 17czerwca 2016 r. w godzinach od 7.00-15.00.

Odpady do odbioru  należy przygotować w sposób ograniczający ich powierzchnię (związanie sznurkiem, umieszczenie w zbiorczym opakowaniu np. big-bag), w celu ułatwienia transportu.

ZGKiM w Kcyni Sp. z o.o. informuje, iż będzie wystawiać zainteresowanym Kartę Przekazania Odpadu- dokument potwierdzający przekazanie odpadu zgodnie z obowiązującym prawem. KPO wydana będzie w PSZOK na ul. Dworcowej 15 w Kcyni (wjazd od ul. Nakielskiej-GS) po dostarczeniu przez Wnioskującego niżej wymienionych danych:

 

Prosimy o zabranie pieczątki

 

HARMONOGRAM ZBIÓRKI

 

 

DATA

DZIEŃ TYGODNIA

REJONY

13.06.2016

PONIEDZIAŁEK

Karmelita, Stalówka, Dębogóra, Mechnacz, Łankowice, Sierniki, Nowa Wieś Notecka, Iwno, Kazimierzewo, Gromadno, Smogulecka Wieś, Józefkowo, Paulina, Weronika, Piotrowo, Kowalewko, Kowalewko Folwark

 

14.06.2016

WTOREK

Szczepice, Malice, Rozstrzębowo, Tupadły, Ujazd, Bąk, Sipiory, Studzienki, Zabłocie, Suchoręcz, Suchoręczek, Elizewo, Rzemieniewice

 

15.06.2016

ŚRODA

Chwaliszewo, Mieczkowo, Ludwikowo, Laskownica, Słupowiec, Słupowa, Dobieszewo, Dobieszewko, Rozpętek, Karolinowo, Miaskowo, Grocholin

 

16.06.2016

CZWARTEK

Krzepiszyn, Mycielewo, Turzyn, Miastowice, Palmierowo, Głogowiniec, Żurawia, Włodzimierzewo, Dziewierzewo, Górki Zagajne, Górki Dąbskie, Żarczyn

 

17.06.2016

PIĄTEK

Miasto Kcynia

Szczegółowe informacje dotyczące objazdowej zbiórki można uzyskać u  Sołtysów Wsi

KOMUNIKAT 

 

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kcyni Sp. z o.o. organizuje objazdową zbiórkę odpadów z folii rolniczej, ogrodniczej, worków typu big-bag oraz sznurka rolniczego.

Zbiórka na terenie Gminy Kcynia odbędzie się w terminie od 13 czerwca do 17czerwca 2016 r. w godzinach od 7.00-15.00.

Odpady do odbioru  należy przygotować w sposób ograniczający ich powierzchnię (związanie sznurkiem, umieszczenie w zbiorczym opakowaniu np. big-bag), w celu ułatwienia transportu.

ZGKiM w Kcyni Sp. z o.o. informuje, iż będzie wystawiać zainteresowanym Kartę Przekazania Odpadu- dokument potwierdzający przekazanie odpadu zgodnie z obowiązującym prawem. KPO wydana będzie w PSZOK na ul. Dworcowej 15 w Kcyni (wjazd od ul. Nakielskiej-GS) po dostarczeniu przez Wnioskującego niżej wymienionych danych:

 

Prosimy o zabranie pieczątki

 

HARMONOGRAM ZBIÓRKI

 

 

DATA

DZIEŃ TYGODNIA

REJONY

13.06.2016

PONIEDZIAŁEK

Karmelita, Stalówka, Dębogóra, Mechnacz, Łankowice, Sierniki, Nowa Wieś Notecka, Iwno, Kazimierzewo, Gromadno, Smogulecka Wieś, Józefkowo, Paulina, Weronika, Piotrowo, Kowalewko, Kowalewko Folwark

 

14.06.2016

WTOREK

Szczepice, Malice, Rozstrzębowo, Tupadły, Ujazd, Bąk, Sipiory, Studzienki, Zabłocie, Suchoręcz, Suchoręczek, Elizewo, Rzemieniewice

 

15.06.2016

ŚRODA

Chwaliszewo, Mieczkowo, Ludwikowo, Laskownica, Słupowiec, Słupowa, Dobieszewo, Dobieszewko, Rozpętek, Karolinowo, Miaskowo, Grocholin

 

16.06.2016

CZWARTEK

Krzepiszyn, Mycielewo, Turzyn, Miastowice, Palmierowo, Głogowiniec, Żurawia, Włodzimierzewo, Dziewierzewo, Górki Zagajne, Górki Dąbskie, Żarczyn

 

17.06.2016

PIĄTEK

Miasto Kcynia

Szczegółowe informacje dotyczące objazdowej zbiórki można uzyskać u  Sołtysów Wsi

 

  

KOMUNIKAT

 

 

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kcyni Sp. z o.o. z wielką przyjemnością przedstawia  laureatów konkursu ekologicznego „Segregacja to się opłaca Edycja II 2014/2015”, promującego ideę segregacji odpadów.

Konkurs skierowany był do dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych z terenu gminy Kcynia. Druga edycja konkursu cieszyła się dużym zainteresowaniem ze strony szkół. W tym roku do akcji przystąpiło dziesięć placówek oświatowych. Zebrano aż sześciokrotnie większą  masę surowców w porównaniu do pierwszej edycji.

 

I miejsce zajęła Szkoła Podstawowa im. Miłośników Przyrody w Laskownicy uzyskując  6 297,73 punktów,. Dyrektorem placówki jest Pani Marzena Wessołowska, Koordynatorem konkursu w szkole była Pani Anna Pachulska,

II miejsce zajęła Szkoła Podstawowa im. Jana Czochralskiego  uzyskując 5 049,05 punktów. Dyrektorem placówki jest Pan Michał Poczobutt, Koordynatorem konkursu w szkole była Pani Elżbieta Sójko,

III miejsce zajęła Szkoła Podstawowa w Mycielewie  uzyskując 2 320,51 punktów. Dyrektorem placówki obecnie jest Pani Katarzyna Walasiewicz, Koordynatorem konkursu w szkole była Pani Anna Pyszczyńska.

 

Wyróżnienia zostały przyznane:

ñ  klasie V ze szkoły podstawowej w Laskownicy (18 uczniów) w roku szkolnym 2014/2015, koordynator konkursu Pani Anna Pachulska,

ñ  klasie III c ze szkoły podstawowej w Kcyni (20 uczniów) w roku szkolnym 2014/2015, koordynator konkursu Pani Elżbieta Sójko,

ñ  klasie VI ze szkoły podstawowej w Mycielewie (20 uczniów) w roku szkolnym 2014/2015,koordynator konkursu Pani Anna Pyszczyńska,

ñ  klasie II ze szkoły podstawowej w Sipiorach (7 uczniów) w roku szkolnym 2014/2015, koordynator konkursu Pani Julita Rybacka-Stróżyk,

ñ  klasie IV ze szkoły podstawowej w Dobieszewie (9 uczniów) w roku szkolnym 2014/2015,koordynator konkursu Pani Anna Dulka,

ñ  klasie Ic z gimnazjum w Kcyni (24 uczniów) w roku szkolnym 2014/2015,koordynator konkursu Pani Barbara Krzyżanowska,

ñ  klasie IV ze szkoły podstawowej w Palmierowie (14 uczniów) w roku szkolnym 2014/2015,koordynator konkursu Pani Małgorzata Tracz,

ñ  klasie V ze szkoły podstawowej w Rozstrzębowie (10 uczniów) w roku szkolnym 2014/2015,koordynator konkursu Pani  Paulina Grzechnik

 

Uczniowie, którzy uczęszczali do wyróżnionych klas odznaczyli się szczególnym zaangażowaniem w zbiórkę surowców wtórnych w ramach konkursu.

Nagrody  finansowe za zajęcie trzech najwyższych miejsc oraz dyplomy zostaną przekazane 01 września 2015 r., podczas uroczystości Gminnej Inauguracji Roku Szkolnego 2015/2016 w Zespole Szkół w Mycielewie o wartości:

I miejsce czek na kwotę 1 000,00 zł brutto, ufundowaną przez Gminę Kcynia,

II miejsce czek na kwotę 8 00,00 zł brutto, ufundowaną przez ZGKiM w Kcyni Sp. zo.o,

III miejsce czek na kwotę 6 00,00 zł brutto, ufundowaną przez ZGKiM w Kcyni Sp. z o.o.

 

 Nagrody rzeczowe dla  klas zostaną przekazane poszczególnym koordynatorom konkursu w  placówkach, do których uczęszczają wyróżnieni uczniowie, ufundowane przez Europosła Janusza Zemkę oraz ZGKiM w Kcyni Sp. z.o.o. Uczniowie zostali obdarowani m.in.: pendrivami długopisami,ekologicznymi notatnikami, smyczami oraz grami domino.

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kcyni serdecznie dziękuje za udział w konkursie Dyrektorom szkół, które zgłosiły chęć udziału w akcji oraz Nauczycielom koordynującym przebieg konkursu w placówkach oświatowych.

Za ciężką pracę koordynatorów, którą wykonywali w ciągu całego roku szkolnego przy sprawowaniu pieczy nad przebiegiem konkursu , Spółka przekazała  nauczycielom nagrody rzeczowe w postaci ekologicznych gadżetów

 

Wszystkim laureatom serdecznie gratulujemy. Oraz zapraszamy do III edycji konkusu w roku szkolnym 2015/2016 r.

 

 

  

 

KOMUNIKAT

 

                W związku ze zbliżającym się terminem objazdowej zbiórki odpadów z folii rolniczej, ogrodniczej, worków typu big-bag oraz sznurka rolniczego, Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kcyni Spółka z o.o.  przypomina harmonogram zbiórki.

            Zbiórka na terenie Gminy Kcynia odbędzie się w terminie od 15 czerwca do 19 czerwca 2015 r. w godzinach od 7.00-15.00.

 

HARMONOGRAM ZBIÓRKI

 

DATA

DZIEŃ TYGODNIA

REJONY

15.06.2015

PONIEDZIAŁEK

Karmelita, Stalówka, Dębogóra, Mechnacz, Łankowice, Sierniki, Nowa Wieś Notecka, Iwno, Kazimierzewo, Gromadno, Smogulecka Wieś, Józefkowo, Paulina, Weronika, Piotrowo, Kowalewko, Kowalewko Folwark

16.06.2015

WTOREK

Szczepice, Malice, Rozstrzębowo, Tupadły, Ujazd, Bąk, Sipiory, Studzienki, Zabłocie, Suchoręcz, Suchoręczek, Elizewo, Rzemieniewice

 

17.06.2015

ŚRODA

Chwaliszewo, Mieczkowo, Ludwikowo, Laskownica, Słupowiec, Słupowa, Dobieszewo, Dobieszewko, Rozpętek, Karolinowo, Miaskowo, Grocholin

 

18.06.2015

CZWARTEK

Krzepiszyn, Mycielewo, Turzyn, Miastowice, Palmierowo, Głogowiniec, Żurawia, Włodzimierzewo, Dziewierzewo, Górki Zagajne, Górki Dąbskie, Żarczyn

 

19.06.2015

PIĄTEK

Miasto Kcynia

 

 

Przypominamy, że pracownicy ZGKiM sp. zo.o. odbierać będą odpady z folii rolniczej od gospodarstw, które zgłosiły potrzebę odbioru  na liście przygotowanej przez Urząd Miejski, dostarczonej Sołtysom Wsi wraz z kurendą.

 Prosimy by odpady do odbioru   przygotować w sposób ograniczający ich powierzchnię (związanie sznurkiem, umieszczenie w zbiorczym opakowaniu np. big-bag) w celu ułatwienia transportu.

 

ZGKiM w Kcyni Sp. z o.o. informuje, iż będzie wystawiać zainteresowanym Kartę Przekazania Odpadu- dokument potwierdzający przekazanie odpadu zgodnie z obowiązującym prawem. KPO wydana będzie wPSZOK na ul. Dworcowej 15 w Kcyni (wjazd od ul. Nakielskiej-GS) po dostarczeniu przez Wnioskującego niżej wymienionych danych:

ñ  Nazwa gospodarstwa rolnego, przekazującego odpad

ñ  Adres gospodarstwa

ñ  Nr regon przekazującego odpad

ñ  Masa przekazanego odpadu

Prosimy o zabranie pieczątki

 

  

HARMONOGRAM OBJAZDOWEJ ZBIÓRKI ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH I ZUŻYTEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO

 

MAJ 2015 r.

 

 

 

 1. Termin 18.05.2015 r.

 

 

 

SOŁECTWA

Karmelita, Stalówka, Dębogóra, Mechnacz, Łankowice, Sierniki, Nowa Wieś Notecka, Iwno, Kazimierzewo, Gromadno, Smogulecka Wieś, Józefkowo, Paulina, Weronika, Piotrowo, Kowalewko, Kowalewko Folwark

 

 1. Termin 19.05.2015 r.

                          

SOŁECTWA

Szczepice, Malice, Rozstrzębowo, Tupadły, Ujazd, Bąk, Sipiory, Studzienki, Zabłocie, Suchoręcz, Suchoręczek, Elizewo, Rzemieniewice

 

 1. Termin 20.05.2015 r.

 

SOŁECTWO

Chwaliszewo, Mieczkowo, Ludwikowo, Laskownica, Słupowiec, Słupowa, Dobieszewo, Dobieszewko, Rozpętek, Karolinowo, Miaskowo, Grocholin

 

 1. Termin 21.05.2015 r.

 

SOŁECTWO

Krzepiszyn, Mycielewo, Turzyn, Miastowice, Palmierowo, Głogowiniec, Żurawia, Włodzimierzewo, Dziewierzewo, Górki Zagajne, Górki Dąbskie, Żarczyn

 

 1. termin 22.05.2015 r.

MIASTO

MIASTO KCYNIA

 

  

HARMONOGRAM OBJAZDOWEJ ZBIÓRKI ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH I ZUŻYTEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO

 

PAŹDZIERNIK 2015 r.

 

 

 

 1. Termin 19.10.2015 r.

 

 

 

SOŁECTWA

Karmelita, Stalówka, Dębogóra, Mechnacz, Łankowice, Sierniki, Nowa Wieś Notecka, Iwno, Kazimierzewo, Gromadno, Smogulecka Wieś, Józefkowo, Paulina, Weronika, Piotrowo, Kowalewko, Kowalewko Folwark

 

 1. Termin 20.10.2015 r.

                          

SOŁECTWA

Szczepice, Malice, Rozstrzębowo, Tupadły, Ujazd, Bąk, Sipiory, Studzienki, Zabłocie, Suchoręcz, Suchoręczek, Elizewo, Rzemieniewice

 

 1. Termin 21.10.2015 r.

 

SOŁECTWO

Chwaliszewo, Mieczkowo, Ludwikowo, Laskownica, Słupowiec, Słupowa, Dobieszewo, Dobieszewko, Rozpętek, Karolinowo, Miaskowo, Grocholin

 

 1. Termin 22.10.2015 r.

 

SOŁECTWO

Krzepiszyn, Mycielewo, Turzyn, Miastowice, Palmierowo, Głogowiniec, Żurawia, Włodzimierzewo, Dziewierzewo, Górki Zagajne, Górki Dąbskie, Żarczyn

 

 1. termin 23.10.2015 r.

MIASTO

MIASTO KCYNIA

 

 

  

 

Harmonogram

odbioru odpadów komunalnych segregowanych z terenu Gminy Kcynia

TWORZYWA SZTUCZNE, SZKŁO, PAPIER, TEKTURA, ODPADY ZIELONE

na rok 2015

 

I rejon wywozu

 

 

DZIEŃ TYGODNIA

 

Poniedziałek

 

TERMIN WYWOZU

 

26.01.2015, 23.02.2015, 23.03.2015, 20.04.2015, 25.05.2015, 22.06.2015, 27.07.2015, 24.08.2015, 21.09.2015, 26.10.2015, 23.11.2015, 14.12.2015.

 

SOŁECTWA

Karmelita, Stalówka, Dębogóra, Mechnacz, Łankowice, Sierniki, Nowa Wieś Notecka, Iwno, Kazimierzewo, Gromadno, Smogulecka Wieś, Józefkowo, Paulina, Weronika, Piotrowo, Kowalewko, Kowalewko Folwark

 

II rejon wywozu

 

 

DZIEŃ TYGODNIA

 

Wtorek

 

TERMIN WYWOZU

 

27.01.2015, 24.02.2015, 24.03.2015, 21.04.2015, 26.05.2015, 23.06.2015, 28.07.2015, 25.08.2015, 22.09.2015, 27.10.2015, 24.11.2015, 15.12.2015.

 

 

SOŁECTWA

Szczepice, Malice, Rozstrzębowo, Tupadły, Ujazd, Bąk, Sipiory, Studzienki, Zabłocie, Suchoręcz, Suchoręczek, Elizewo, Rzemieniewice

 

 

 

 

 

 

III rejon wywozu

 

DZIEŃ TYGODNIA

 

Środa

 

TERMIN WYWOZU

 

28.01.2015, 25.02.2015, 25.03.2015, 22.04.2015, 27.05.2015, 24.06.2015, 29.07.2015, 26.08.2015, 23.09.2015, 28.10.2015, 25.11.2015, 16.12.2015.

 

 

SOŁECTWA

Chwaliszewo, Mieczkowo, Ludwikowo, Laskownica, Słupowiec, Słupowa, Dobieszewo, Dobieszewko, Rozpętek, Karolinowo, Miaskowo, Grocholin

 

IV rejon wywozu

 

DZIEŃ TYGODNIA

 

Czwartek

 

TERMIN WYWOZU

 

29.01.2015, 26.02.2015, 26.03.2015, 23.04.2015, 28.05.2015, 25.06.2015, 30.07.2015, 27.08.2015, 24.09.2015, 29.10.2015, 26.11.2015, 17.12.2015.

 

 

SOŁECTWA

Krzepiszyn, Mycielewo, Turzyn, Miastowice, Palmierowo, Głogowiniec, Żurawia, Włodzimierzewo, Dziewierzewo, Górki Zagajne, Górki Dąbskie, Żarczyn

 

V rejon wywozu

 

DZIEŃ TYGODNIA

 

Piątek

 

TERMIN WYWOZU

 

30.01.2015, 27.02.2015, 27.03.2015, 24.04.2015, 29.05.2015, 26.06.2015, 31.07.2015, 28.08.2015, 25.09.2015, 30.10.2015, 27.11.2015, 18.12.2015.

 

MIASTO

 

Miasto Kcynia

 

* Właściciele nieruchomości zobowiązani są do udostępnienia worków w dniu odbioru odpadów poprzez wystawienie ich przed wejściem na posesję

Harmonogram

wywozów nieczystości stałych z terenu Gminy Kcynia na rok 2015

 

WIOSKI – I rejon wywozu

od 02.01.2015 co dwa tygodnie

Sołectwo

Data

Dzień tygodnia

Częstotliwość wywozu

Szczepice 31,33

0d 12.01.2015

Poniedziałek

1 raz na dwa tygodnie

Karmelita, Stalówka,Łankowice,  Rozstrzębowo budynki Gminy, Mechnacz, Józefkowo, Kowalewko,Kowalewko Folwark, Weronika, Paulina, Piotrowo, Dębogóra

Od 13.01.2015

Wtorek

1 raz na dwa tygodnie

Malice od nr 30 do nr 41, Miastowice, Szczepice od nr 4 do 9, Żarczyn, Górki Zagajne, Bąk

Od 14.01.2015

Środa

1 raz na dwa tygodnie

Ujazd, Sierniki, Rozpętek, Dobieszewo, Dobieszewko, Miaskowo, Karolinowo, Słupowa

Od 15.01.2015

Czwartek

1 raz na dwa tygodnie

Słupowiec, Mieczkowo, Ludwikowo, Laskownica od nr 1 do nr 35

Od 02.01.2015,

16.01.2015

Piątek

1 raz na dwa tygodnie

 

WIOSKI – II rejon wywozu

od 05.01.2015 co dwa tygodnie

Sołectwo

Data

Dzień tygodnia

Częstotliwość wywozu

Tupadły, Chwaliszewo, Smogulecka Wieś, Iwno, Kazimierzewo, Gromadno, Nowa Wieś Notecka, Laskownica- 36, 37, 38, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 49

Od 05.01.2015

Poniedziałek

1 raz na dwa tygodnie

Dziewierzewo, Górki Dąbskie, Stalówka, Karmelita, Rozstrzębowo, Włodzimierzewo,     Żurawia, Szczepice – 1, 2, 2A, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 37B, 37C, 38A ,38B, 39, 40

I część 05.01.2015, II część 07.01.2015 (za święto 06.01.2015)

Wtorek

1 raz na dwa tygodnie

 

 Elizewo, Suchoręcz, Suchoręczek, Rzemieniewice, Malice od nr1 do nr 29A, Szczepice od nr 11 do nr 20, Grocholin, Palmierowo, Głogowiniec

Od 07.01.2015

Środa

1 raz na dwa tygodnie

Krzepiszyn, Mycielewo, Turzyn, Zabłocie, Szczepice od nr 21 do nr 29, Sipiory-  Czterdziestka, Michalinka, Dębogórski Młyn, Kocewka, Studzienki -Lisi Kąt, Długoszyn

Od 08.01.2015

Czwartek

1 raz na dwa tygodnie

Sipiory- Jeziornica, Zaborze, Studzienki- Wisławica

Od 09.01.2015

Piątek

1 raz na dwa tygodnie

 

 

 

*W przypadku dni wolnych od pracy przypadających w dzień wywozu, ich wywóz nastąpi niezwłocznie po lub przed dniem wolnym

 

*Właściciele nieruchomości zobowiązani są do udostępnienia pojemników w dniu odbioru odpadów poprzez wystawienie ich przed wejściem na posesję lub  przy wejściu od strony ulicy z możliwością wejścia na teren nieruchomości

Harmonogram

wywozów nieczystości stałych z terenu Miasta  Kcynia na rok 2015

 

MIASTO – I rejon wywozu

od 02.01.2015 co tydzień

 

Ulice

Dzień tygodnia

Częstotliwość wywozu

Szewska, Wyrzyska, Jana Kantego, Dworcowa 1, Nowa, Młyńska, Poznańska, Sądowa, Ogrodowa, Cmentarna, Polna, Rynek

Poniedziałek

 

1 raz na tydzień

 

Wyrzyska, Polna, Poznańska, Jurczyka, Okrężna, Krzywa, Libelta S.M. Chrobry, Garncarska, Szubińska, Dworcowa budynki PKP

Wtorek

 

1 raz na tydzień

Libelta, Podgórna, Krótka, Witosa osiedle (Witosa, Wiejska, Słoneczna, Kwiatowa, Łąkowa, Brzozowa, Jesionowa, Modrakowa),  Szewska,Ceglana, Ciasna, Nakielska, Ogrodowa, Tupadzka, Asnyka

Środa

 

1 raz na tydzień

Dworcowa, Nowa, Powstańców Wlkp., Pałucka, Konopnicka, Orzeszkowej, Nałkowskiej, Dąbrowskiej, Szymborskiej, Sienkiewicza, Żeromskiego, Prusa, Kasztanowa, Strażacka, Zielona, Parkowa

Czwartek

 

1 raz na tydzień

Polna, Dworcowa, Klasztorna, Młyńska, Nakielska, Wyrzyska nr 8,9,10, Libelta S.M. Chrobry

Piątek

 

1 raz na tydzień

 

MIASTO – II rejon wywozu

od 02.01.2015 co tydzień

 

Ulice

Dzień tygodnia

Częstotliwość wywozu

Szewska, Wyrzyska, Jana Kantego, Dworcowa 1, Nowa, Młyńska, Poznańska, Sądowa, Ogrodowa, Młyńska, Cmentarna, Polna, Rynek

Poniedziałek

 

1 raz na tydzień

22-go Stycznia, Polna, Krzywa, Okrężna, Wyrzyska,  Poznańska, Dworcowa, Libelta S.M. Chrobry, Szubińska, Dworcowa budynki PKP

Wtorek

 

1 raz na tydzień

Libelta, Podgórna, Krótka, Witosa osiedle (Witosa, Wiejska, Słoneczna, Kwiatowa, Łąkowa, Brzozowa, Jesionowa, Modrakowa),  Szewska,Ceglana, Ciasna, Nakielska, Ogrodowa, Tupadzka

Środa

 

1 raz na tydzień

Dworcowa,Powstańców Wlkp. Pałucka, Konopnicka, Orzeszkowej, Nałkowskiej, Dąbrowskiej, Szymborskiej, Sienkiewicza, Żeromskiego, Prusa, Asnyka, Kasztanowa, Strażacka, Zielona

Czwartek

 

1 raz na tydzień

Polna, Dworcowa, Klasztorna, Młyńska, Nakielska, Wyrzyska nr 8,9,10, Libelta S.M. Chrobry

Piątek

 

1 raz na tydzień

 

* W przypadku dni wolnych od pracy przypadających w dzień wywozu, ich wywóz nastąpi niezwłocznie po lub przed dniem wolnym

 

* Właściciele nieruchomości zobowiązani są do udostępnienia pojemników w dniu odbioru odpadów poprzez wystawienie ich przed wejściem na posesję lub  przy wejściu od strony ulicy z możliwością wejścia na teren nieruchomości

 

  

KOMUNIKAT

 

 Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kcyni Sp. z o.o. uprzejmie informuje, że dnia 10.11.2014 r. (poniedziałek) w godzinach 15.00- 18.00 Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Dworcowej w Kcyni  będzie nieczynny.

  

Formularz zgłoszeniowy II edycja pobierz


 

KOMUNIKAT

 

 

    Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kcyni Sp. z o.o. serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w II edycji konkursu „ Segregacja to się opłaca” w roku szkolnym 2014/2015. Konkurs skierowany jest do dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych z terenu gminy Kcynia.

     W II edycji rozszerzyliśmy przedmiot konkursu o zbiórkę surowców z aluminium. Wypełnione formularze zgłoszeniowe można nadsyłać do 15 października 2014 r. Konkurs trwać będzie do końca roku szkolnego.

    Na laureatów czekają atrakcyjne nagrody oraz dyplomy, które przekazane zostaną podczas Gminnej Inauguracji Roku szkolnego 2015/2016.

    Konkurs objęty jest patronatem Europosła Janusza Zemke oraz Burmistrza Kcyni.

Serdecznie Zapraszamy do  aktywnego udziału w konkursie

 

  

KOMUNIKAT

 

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kcyni Sp. z o.o. organizuje objazdową zbiórkę odpadów z folii rolniczej, ogrodniczej, worków typu big-bag oraz sznurka rolniczego.

Zbiórka na terenie Gminy Kcynia odbędzie się w terminie od 24 listopada do 28 listopada 2014 r. w godzinach od 7.00-15.00.

Odpady do odbioru  należy przygotować w sposób ograniczający ich powierzchnię (związanie sznurkiem, umieszczenie w zbiorczym opakowaniu np. big-bag) w celu ułatwienia transportu.

ZGKiM w Kcyni Sp. z o.o. informuje, iż będzie wystawiać zainteresowanym Kartę Przekazania Odpadu- dokument potwierdzający przekazanie odpadu zgodnie z obowiązującym prawem. KPO wydana będzie w PSZOK na ul. Dworcowej 15 w Kcyni (wjazd od ul. Nakielskiej-GS) po dostarczeniu przez Wnioskującego niżej wymienionych danych:

ñ     Nazwa gospodarstwa rolnego, przekazującego odpad

ñ     Adres gospodarstwa

ñ     Nr regon przekazującego odpad

ñ     Masa przekazanego odpadu

Prosimy o zabranie pieczątki

 

 

HARMONOGRAM ZBIÓRKI

 

 

DATA

DZIEŃ TYGODNIA

REJONY

24.11.2014

PONIEDZIAŁEK

Karmelita, Stalówka, Dębogóra, Mechnacz, Łankowice, Sierniki, Nowa Wieś Notecka, Iwno, Kazimierzewo, Gromadno, Smogulecka Wieś, Józefkowo, Paulina, Weronika, Piotrowo, Kowalewko, Kowalewko Folwark

 

25.11.2014

WTOREK

Szczepice, Malice, Rozstrzębowo, Tupadły, Ujazd, Bąk, Sipiory, Studzienki, Zabłocie, Suchoręcz, Suchoręczek, Elizewo, Rzemieniewice

 

26.11.2014

ŚRODA

Chwaliszewo, Mieczkowo, Ludwikowo, Laskownica, Słupowiec, Słupowa, Dobieszewo, Dobieszewko, Rozpętek, Karolinowo, Miaskowo, Grocholin

 

27.11.2014

CZWARTEK

Krzepiszyn, Mycielewo, Turzyn, Miastowice, Palmierowo, Głogowiniec, Żurawia, Włodzimierzewo, Dziewierzewo, Górki Zagajne, Górki Dąbskie, Żarczyn

 

28.11.2014

PIĄTEK

Miasto Kcynia

Szczegółowe informacje dotyczące objazdowej zbiórki można uzyskać u  Sołtysów Wsi

  

KOMUNIKAT

 

        Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kcyni Sp. zo.o. wspólnie z Gminą Kcynią uprzejmie przypomina o objazdowej zbiórce zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz mebli i innych odpadów wielkogabarytowych.

        Zbiórka na terenie Gminy Kcynia odbędzie się w terminie od 27 października do 31 października 2014 r. w godzinach od 7.00-15.00 zgodnie z harmonogramem objazdowej zbiórki odpadów.

Odpady należy wystawić przed posesję do godz. 700 w dniu odbioru w miejscu widocznym i dostępnym przy krawędzi jezdni. Na terenach wiejskich w zabudowie rozproszonej odpady wielkogabarytowe należy wystawić w miejscach przy głównych publicznych drogach za względu na trudności z dojazdem ciężkich samochodów ciężarowych!

 

 

        Poza wyznaczonymi datami wszelkie selektywnie zbierane odpady komunalne mieszkańcy mogą przekazać do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, który mieści się w Kcyni przy ul. Dworcowej (wjazd od ul. Nakielskiej) w poniedziałki  od godz 15.00 do 18.00 oraz w środy i piątki godz. od 12.00 do 15.00.

 

1. Harmonogram objazdowy ZSEE i wielkogabar. październik2014 pokaż

  

Zakład Gospodarki Komunalnej I Mieszkaniowej w Kcyni zorganizował konkurs ekologicznypod nazwą “ Segregacja to się opłaca”. W konkuresie wzięło udział 8 placówek oświatowych.Łącznie zebrano 1,096 Mg surowców wtórnych. Rozstrzygnięcie konkursu nastapiło podczas Gminnej Inauguracji Roku Szkolnego 2014/2015 w Sipiorach.

Laureatami konkursu zostali: 

I miejsce- Szkoła Podstawowa w Mycielewie- 423,6 Kg ( 780,5 punktów), Dyrektor: Barbara Morawska, Koordynator w placówce: Anna Pyszczyńska

II miejsce- Szkoła Podstawowa w Sipiorach- 266,8 Kg ( 596,77 punktów), Dyrektor: Iwona Musiał, Koordynator w placówce Julita Rybacka-Stróżyk,

III miejsce- Szkoła Podstawowa w  Palmierowie- 190,0 Kg ( 444,65 punktów), Dyrektor: Jadwiga Olszak, Koordynator w placówce: Małgorzata Tracz

 

Następującym klasom przyznano wyróżnienia: 

Klasa III w roku szkolnym 2013/2014 r. ze Szkoły Podstawowej w Sipiorach Dyrektor: Iwona Musiał, Koordynator w placówce Julita Rybacka-Stróżyk,

Klasa IV w roku szkolnym 2013/2014 r. ze Szkoły Podstawowej w Mycielewie, Dyrektor: Barbara Morawska, Koordynator w placówce: Anna Pyszczyńska

Klasa V w roku szkolnym 2013/2014 r. ze Szkoły Podstawowej w Rozstrzębowie, Dyrektor: Małgorzata Dutkiewicz, Koordynator w Placówce: Paulina Grzechnik

Ekologiczne przeliczniki:

ñ zebrano 592 Kg Papieru i tektury- uratowano 10 drzew

ñ W  porównaniu  do  produkcji  papieru  z  surowców  pierwotnych,  recykling  powoduje: obniżenie  zużycia drewnianej  masy  celulozowej,  energii  do  40%,  wody  do  60%

ñ Produkty recyklingu makulatury:  papier pakowy, papier gazetowy, papier higieniczny (ręczniki, toaletowy) papier do druku i pisania, tektura pudełkowa

ñ zebrano 296 Kg Tworzyw sztucznych- wykorzystywane jako wysokoenergetyczne paliwo,

ñ produkty recyklingu tworzyw sztucznych: plastikowe butelki, pojemniki, kanistry, doniczki, słupki drogowe, meble ogrodowe, polar,

ñ zebrano 208 Kg Szkła, które pozwalają na zaoszczędzenie  250 Kg surowców z których produkuje się szkło

ñ Recykling szkła jest procesem przyjaznym środowisku: nie generuje uciążliwych odpadów

ñ każda zebrana tona stłuczki szklanej to około 220 kg dwutlenku węgla mniej

ñ produkt recyklingu szkła: butelki, słoiki, włókna szklane, masy ceramiczne,grysy ozdobne, maty izolujące.

Nagrody główne za zdobycie trzech najwyższych wyników punktowych dla szkół, stanowiły czeki towarowe: za zajęcie I miejsca czek o wartości 600,00 zł brutto, za zajęcie II miejsca czek o wartości 400,00 zł brutto Kcyni, za zajęcie III miejsca czek o wartości 200,00 zł brutto- finansowane przez Urząd Miejski w Kcyni oraz ZGKiM w Kcyni Sp. zo.o.

Nagrody indywidualne dla każdego ucznia uczęszczajacego do klasy, która brała najaktywniejszy udział w konkursie finansował Europoseł Janusz Zemke.