Gospodarka odpadami

  Informacje podstawowe i odpowiedzi
  Nieruchomości zamieszkałe
  Nieruchomości niezamieszkałe
  PSZOK

 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych segregowanych z terenu Miasta Kcynia 2019

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych segregowanych z terenu Gminy Kcynia 2019

Harmonogram wywozów nieczystości stałych z terenu Miasta  Kcynia na rok 2019

Harmonogram wywozów nieczystości stałych z terenu Gminy Kcynia na rok 2019

Harmonogram objazdowej zbiórki odpadów wielkogabarytowych i zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (maj 2019)

Harmonogram objazdowej zbiórki odpadów wielkogabarytowych i zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (październik 2019)

Ulotka_informacyjna. Najczęstszych błędów popełnianych podczas segregacji odpadów.

Objazdowa zbiórkę odpadów z folii rolniczej, ogrodniczej, worków typu big-bag oraz sznurka rolniczego 2016

 

KOMUNIKAT

 

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kcyni Spółka z o. o. uprzejmie informuje, że w okresie od 1 września 2017 roku do 31 sierpnia 2018 roku odbyła się piąta edycja konkursu ekologicznego „Segregacja to się opłaca”. Konkurs został objęty patronatem Europosła Janusza Zemke oraz Burmistrza Kcyni. W konkursie brało udział łącznie 920 uczniów, uczęszczających do 7 placówek oświatowych na terenie gminy Kcynia tj. 7 szkół podstawowych
i 1 gimnazjum. Konkurs skierowany jest do dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych z terenu gminy Kcynia.

Celem konkursu jest pobudzenie świadomości ekologicznej dzieci i młodzieży oraz kształtowanie wśród nich trwałych nawyków przyczyniających się do dbałości o stan środowiska naturalnego. Praktyczne ćwiczenia z zakresu segregacji połączone z teorią przekazywaną na lekcjach pozwalają na podnoszenie świadomości ekologicznej
i odpowiedzialności za stan środowiska przyrodniczego uczestników. Ponadto konkurs organizowany jest w celu popularyzacji zasad segregacji odpadów oraz przybliżenia uczniom podstawowych rodzajów surowców wtórnych wraz z mechanizmem ich powtórnego wykorzystania. W szerszym wymiarze wpływa na ograniczenie ilości surowców trafiających na składowiska odpadów oraz zachęcanie dzieci i młodzieży do podejmowania praktycznych działań na rzecz ochrony środowiska naturalnego.

 

 

Rodzaj surowca

Edycja V – rok szkolny 2017/2018

Edycja IV – rok szkolny 2016/2017

Edycja III – rok szkolny 2015/2016

Edycja II – rok szkolny 2014/2015

Edycja I – rok szkolny 2013/2014

PAPIER I TEKTURA

8 005,20

2 845,30

4 952,80

3 455,00

591,90

TWORZYWA SZTUCZNE

2 009,00

1 264,40

1 894,10

1 758,80

296,20

SZKŁO

771,20

859,70

1 416,00

939,50

208,20

ALUMINIUM

13,60

18,20

20,20

20,80

0,00

SUMA

10 799,00

4 987,60

8 283,10

6 174,10

1 096,30

 

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kcyni Sp. z o. o. przedstawia laureatów piątej edycji konkursu ekologicznego „Segregacja to się opłaca”:

I miejsce po raz pierwszy zajęła Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Palmierowie uzyskując 8 494,78 punktów, Dyrektor: Jadwiga Olszak, Koordynator w placówce Małgorzata Tracz,

II miejsce zajęła Szkoła Podstawowa im. Miłośników Przyrody w Laskownicy uzyskując
8 311,82 punktów, Dyrektor: Marzena Wessołowska, Koordynator w placówce Anna Pachulska,

III miejsce zajęła Szkoła Podstawowa im. Jana Czochralskiego w Kcyni uzyskując
5 274,18 punktów, Dyrektor: Michał Poczobutt, Koordynator w placówce Barbara Piątkowska.

 

Wyróżnienia zostały przyznane:

 

Za zdobycie trzech najwyższych wyników punktowych, szkołom przyznano nagrody finansowe:

  1. - za zajęcie I miejsca czek o wartości 1 000,00 zł brutto- finansowany przez Burmistrza Kcyni,
  2. - za zajęcie II miejsca czek o wartości 600,00 zł brutto-finansowany przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kcyni Spółka z o. o.,
  3. - za zajęcie III miejsca czek o wartości 400,00 zł brutto-finansowany przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kcyni Spółka z o. o.

Nagrody rzeczowe dla klas zostały przekazane poszczególnym koordynatorom konkursu
w placówkach, do których uczęszczają wyróżnieni uczniowie. Nagrody indywidualne dla każdego ucznia uczęszczającego do klasy, która brała najaktywniejszy udział w konkursie finansował
m. in. Europoseł Janusz Zemke oraz ZGKiM w Kcyni Sp. z o. o. 85 najbardziej aktywnych uczniów zostało obdarowanych nagrodami rzeczowymi m. in. atlasy, notesy, koszulki, lektury szkolne, breloczki, modele samolotów oraz kolorowanki.

Koordynatorzy konkursu w placówkach oświatowych, również zostali wynagrodzeni za ciężką pracę w całym roku szkolnym przy sprawowaniu pieczy nad przebiegiem konkursu. Każdy koordynator otrzymał nagrody rzeczowe.

 

Wszystkim laureatom serdecznie gratulujemy!

 

Dyplom za 1 miejsce pokaż

Czek za 1 miejsce pokaż

Dyplom za 2 miejsce pokaż

Czek za 2 miejsce pokaż

Dyplom za 3 miejsce pokaż

Czek za 3 miejsce pokaż