Budownictwo kubaturowe

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kcyni Spółka z o.o. prowadzi działalność ogólnobudowlaną w zakresie:

  1. Wykonawstwa:

   -  robót remontowo – budowlanych

   -  robót wykończeniowych (malarstwo, murarstwo, tynkarstwo)

   -  więźby dachowej

   -  robót dekarskich

   -  posadzek

   - robót rozbiórkowych

  1. Usług:

   - nadzoru budowlanego

   - kierowania robotami budowlanymi

   - wykonywania kosztorysów inwestorskich

   - usuwania i transportu materiałów zawierających azbest

   - wypożyczania rusztowań zewnętrznych

 

Powyższe dotyczy budynków mieszkalnych, gospodarczych i użyteczności publicznej.

 

Przykładowe realizacje:

   - budowa świetlicy wiejskiej w Grocholinie

   

  - budowa toalety publicznej w Kcyni przy ul. Strażackiej

 

 

  - przebudowa dachu świetlicy wiejskiej w Smoguleckiej Wsi

 

 

 

New layer...